Varstvo okolja

Arhiv: Kakšno je stanje okolja v Sloveniji?

Arhiv: Kakšno je stanje okolja v Sloveniji?

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017 prikazuje stanje okolja in njegovo povezanost z dogajanji v družbi za obdobje 2009 - 2015. Stanje posameznih delov okolja je prikazano na podlagi kazalcev okolja, rezultatov obratovalnih in drugih monitoringov ter ustreznih strokovnih podlag. Prikazane so tudi obremenitve in pritiski, ki vplivajo na stanje okolja, ter mehanizmi za obvladovanje obremenitev in ohranjanje stanja okolja ali njegovo izboljševanje.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 28. februar: seminar za livarne; organizator: Društvo livarjev Slovenije in SVO - Prijave http://www.drustvo-livarjev.si/index.php?module=page&pageID=105 • 10. in 11. april: konferenca o odpadkih iz gospodarstva - industrijska simbioza; • 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji?

Arhiv: Bančni krediti za rast in razvoj MSP – dodane zahteve s področja okolja

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - Produkt P1 plus 2017, ki je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov za rast in razvoj MSP. Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo, med drugim, morali pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Prvi prijavni roki: 15. 3., 1. 4., 15. 4. in 1. 5. 2017.

Arhiv: Ugodna posojila na področju obdelave in predelave lesa

Objavljen je javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa (5,0 mio EUR). Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, za celotno območje Slovenije. Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

Arhiv: Program LIFE 2017 za podjetja

Arhiv: Program LIFE 2017 za podjetja

Ministrstvo za okolje in prostor v marcu organizira LIFE delavnice za podjetja. Udeleženci delavnice bodo pridobili informacije / ideje: • kako pridobiti nepovratna sredstva za reševanje konkretnih okoljskih problemov; • kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje; • kakšne LIFE projekte lahko prijavite za svoje podjetje. Na Štajerski gospodarski zbornici bo delavnica potekala 22. marca 2017. Razpis bo predvidoma objavljen 28. aprila 2017.

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva 2017 – Vabilo sponzorjem

Vabimo sponzorje k sodelovanju pri pripravi dogodka in promociji okoljskih izdelkov in storitev ter dobrih praks. Vabimo tudi sponzorje, ki s svojimi produkti spodbujajo okoljsko naravnanost slovenske industrije. Konferenco »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« organiziramo ob Svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga bomo na Gospodarski zbornici Slovenije obeležili 1. junija 2017. Kontaktirajte nas: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Končni osnutek BREF dokumenta za kemijsko industrijo

Objavljen je končni osnutek BAT referenčnega dokumenta za kemijsko industrijo (LVOC), proizvodnjo organskih kemikalij v velikih količinah (Final Draft, February 2017).

Arhiv: Osnutek BAT za proizvodnjo in predelavo hrane, pijač in mleka

Evropska komisija je objavila prvi osnutek referenčnega delovnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za proizvodnjo in predelavo hrane, pijač in mleka, vezan na direktivo IED (Direktiva 2010/75/EU).