Zapri

Cilji Sekcije strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v Republiki Sloveniji

 

Osnovni cilj sekcije je usklajevanje, spodbujanje in razvoj dejavnosti članov, izboljšanje in povečanje njihove gospodarske dejavnosti in usklajevanje nastopanja članic pred državnimi organi na področju ugotavljanja skladnosti vozil, tehničnih pregledov in registracij motornih in priklopnih vozil ter tahografov.

V ta namen Sekcija predvsem:
- zastopa skupne interese članic sekcije pri pripravljanju in izvedbi predpisov s področja ugotavljanja skladnosti, tehničnih pregledov, registracij, kontrole tahografov in omejilnikov hitrosti
- sledi usmeritve na področju dejavnosti v EU ter daje pobude in sodeluje v prilagajanju predpisov, postopkov in izvedbe,
- predstavlja delo članov sekcije doma in v tujini, zlasti s članstvom v CITA,
- pripravlja izhodišča za enotne postopke na področju dejavnosti, zlasti s pripravo skupnih osnov za izpolnjevanje pogojev za akreditacijo,
- zbira, obdeluje in posreduje informacije in literaturo, pomembno za članice sekcije,
- skrbi za medsebojno sodelovanje med članicami sekcije,
- pripravlja elemente in standarde za kalkulacijo porabljenega časa in opreme,
- pripravlja enotna izhodišča za elemente kalkulacij posameznih storitev in cene le-teh,
- sodeluje pri pripravi programov izobraževanja s področja dejavnosti članic,
- obvešča javnost o svojih aktivnostih,
- opravlja druge aktivnosti in opravila, potrebne za doseganje osnovnih ciljev sekcije.

Člani se obvezujejo, da bodo spoštovali skupno sprejete odločitve in se po njih ravnali. V ta namen lahko izvršilni odbor sekcije sprejme tudi kodeks, ki to področje podrobneje določa.