Novice


Arhiv: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-A)

S spremembo zakona se spremembe dotikajo področij zaščite otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, pravice do kratkega poročanja v televizijskih programih in pravice javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov.

Arhiv: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENSKEGA SLOGA ZAPOSLENIH

Ugotavljamo, da se čedalje več delodajalcev zaveda, da promoviranje telesne aktivnosti, izboljšanje prehranjevalnih navad, zmanjšanje stresa na delovnem mestu, težnja k boljšim medsebojnim odnosom in boljši komunikaciji med zaposlenimi, pripomore k povečanju zadovoljstva zaposlenih in s tem večjo storilnost ter zmanjšanje odsotnosti z delovnega mesta.

Arhiv: NOVEMBER-OSVEŠČANJE O RAKU

Mesec november je posvečen osveščanju o raku prostate.

Arhiv: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)

Arhiv: ZDRAVI2: GIBALNA VADBA ZA PODJETJA IZ LJUBLJANE

VABIMO VAS, DA SPODBUDITE ZAPOSLENE, DA SE UDELEŽIJO RAZLIČNIH GIBALNIH AKTIVNOSTI

Arhiv: ZDRAVI2: svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar ter svetovni dan hoje

Ob svetovnem hrbteničnih bolezni in okvar (16. oktober) ter svetovnem dnevu hoje (15. oktober) vas vabimo, da spodbudite svoje zaposlene, da se bolj redno gibljejo, predvsem pa, da na delovnem mestu redno prekinjajo sedenje s kratkimi odmori!

Arhiv: Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela

Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela

Arhiv: Javni poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Strokovno, zainteresirano in drugo javnost vabimo, da predloži predloge sprememb zakona z obrazložitvami ter jim priloži mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagajo. Predloge predložite do 15. decembra 2015.

Arhiv: DAN ZDRAVJA IN GIBANJA ZA PODJETJA V SEVNICI

Spodbudite svoje zaposlene, da se ob svetovnem dnevu hoje udeležijo aktivnosti za zdravje

Arhiv: Dan zdravja in gibanja za podjetja v Domžalah

Združenje kemijske industrije je v okviru projekta Zdravi na kvadrat oragniziralo dan zdravja in gibanja za zaposlene v Domžalah.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.