Združenje grafične dejavnostiJohannes Gutenberg

Med srednjeveškimi odkritji, ki še danes vplivajo na našo kulturo, je tudi Gutenbergov izum knjigotiska z ulitimi črkami in znaki
_____________________________________________________________________________________________________ 

Grafična podjetja imajo pomembno vlogo v vsakdanjem poslovnem komuniciranju, še posebej v oglaševanju, ki predstavlja približno 60 odstotkov celotnega obsega tiska.

Grafična industrija je skozi leta imela dober razvoj, perspektivo in konkurenčnost, da bi tako tudi ostalo se v času krize za naše člane še posebej trudimo za oblikovanje takih predlogov in ukrepov, ki bodo na kratek rok usmerjeni v zagotavljanje likvidnosti in večjih EU sredstev za razvoj, na daljši rok pa v zakonodajo in politike za izboljšanje konkurenčnosti.

Vabilo k sodelovanju v Združenje grafične dejavnosti

Temeljne naloge:

  • Spremljanje stanja v dejavnosti;
  • Sodelovanje s pristojnimi institucijami – Ministrstvo za kulturo;
  • Sodelovanje pri pripravi zakonodaje;
  • Socialno sporazumevanje - kolektivna pogodba za grafično dejavnostin prenova del v tarifnih razredih;
  • Izobraževanje – sodelovanje pri pripravi poklicnih standardov in prenovi obstoječih, spremljanje obstoječih izobraževalnih programov inpovezovanje s strokovnimi šolami doma in v tujini;
  • Organizacija posvetov in seminarjev;
  • Posebni projekti: sodelovanje na knjižnem sejmu v Ljubljani, podelitev nagrade Krilati lev.
  • Varstvo okolja – uvajanja ekoloških standardov.
  • Skrb za ugodno ekonomsko okolje – spremljanje predpisov s področja učinkovite rabe energije (takse), zemljiški prispevek.

 


Avtor: Medijska zbornica