Združenje radiodifuznih medijev


 Združenje radiodifuznih medijev, ki deluje znotraj Medijske zbornice.

 
Guglielmo Marconi, iznajdba radia

Guglielmo Marconi (1874) je bil italijanski izumitelj, najbolj znan po svojem razvoju sistema radijske telegrafije, ki je služila kot temelj za vzpostavitev številnih odvisnih družb po vsem svetu.
_________________________________________________________________________________________________________

Temeljne naloge združenja:

  • Sodelovanje pri oblikovanju strategije razvoja radijske in televizijske dejavnosti.
  • Sodelovanje s pristojnimi institucijami – Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, AKOS, SRDF, Urad za intelektualno lastnino.
  • Pogajanja s kolektivnimi organizacijami za zaščito avtorskih pravic – SAZAS, ZAMP, IPF, SAZOR. 
  • Sodelovanje pri pripravi zakonodaje – Zakon o medijih,  Zakon o  AVMS storitvah, Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o RTV,  Zakon o avtorskih pravicah.
  • Sodelovanje pri oblikovanju poklicnih standardov.
  • Spremljanje poslovanje dejavnosti.
  • Organizacija posvetov, delavnic in različnih izobraževanj.

Ustanovitev podjetja lahko uredite preko portala E-VEM:  

https://evem.gov.si/info/sistem-spot/

https://e-uprava.gov.si/podrocja/podjetnistvo/zacenjam-poslovati.html

Pogoji za registracijo radijske ali televizijske dejavnosti:

http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13744/prikaziDejavnost/

http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13844/prikaziDejavnost/

   

Vabimo vas, da postanete naš član in aktivno sodelujete v vseh aktivnostih našega združenja.


Avtor: Medijska zbornica