Sekcija TV s statusom posebnega pomena (TV spp)

Člani sekcije:

TV Novo mesto, Irena Vide, predsednica sekcije

TV Idea- Kanal 10 Murska sobota, Mitja Podgajski, namestnik predsednice sekcije

VTV Velenje, Rajko Djordjevič

TV AS  Murska sobota, Simon Balažic

ATV Litija, Jožica in Franc Babnik

GTV Kranj, Maja Zagoričnik

TV Celje, Aljoša Pfeifer

Pravilnik o delu sekcije:

Pravilnik o delu sekcije - potrjen na seji 13.03.2019.doc