O zbornici OZ Posavje

21.09.2010

GZS Območna zbornica Posavje, Krško je sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije ter je nepolitična, strokovna organizacija, ki zastopa interese članov GZS z območja Posavja.

Na območni zbornici avtonomno oblikujemo stališča in predloge o razvojnih vprašanjih regije, zagotavljamo pomoč in svetovanje, informiranje in izobraževanje, posredovanje storitev strokovnih služb in združenj GZS ter izvajanje javnih pooblastil.

Kontakt 

Območna zbornica Posavje
Bohoričeva ul. 9
8270 Krško

Telefon: 07/4922 387, 4901 060
Faks: 07/4922 388
E-pošta: oz.posavje@gzs.si

Kje smo: zemljevid