Novice


Arhiv: Razpisi Zavoda RS za zaposlovanje

 • Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani objavil javno povabilo PRVI IZZIV 2014, ki omogoča subvencioniranje zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim bivališčem iz vzhodne Slovenije mlajše od 30. let, ki so najmanj  6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.
  Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev (polni delovni čas) skupaj s 3-mesečno poskusno dobo.
  Subvencijo lahko pridobijo delodajalci (razen iz sektorja Država), katerih sedež je v Vzhodni Sloveniji (seznam občin priložen). Višina subvencije: 7.250 EUR oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida.
  Javno povabilo je odprto od 30. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 27.6.2014. Zadnji rok, ko se lahko sklene delovno razmerje med delodajalcem in vključeno osebo: 15. 7. 2014.

 

 • Hkrati želimo opozoriti tudi na javno povabilo DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE (čakalna doba pri Zavodu ni pomembna), katerega namen je, omogočiti mladim brezposelnim, da preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci (kandidirajo lahko vsi, registrirani za opravljanje dejavnsoti) pa lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.  
  Delovni preizkus lahko traja najmanj 100 ur in največ mesec dni. Delodajalcu se povrnejo stroški, ki nastanejo z izvajanjem delovnega preizkusa v fiksni višini 195 EUR na udeleženca. Oddaja ponudb na javno povabilo: do porabe sredstev, najdlje do 1. 9. 2014.

 

 • Za vse pravne in fizične osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v RS, je do 1. 7. 2014 odprto tudi javno povabilo USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU, ki je namenjeno usposabljanju brezposelnih za opravljanje konkretnih del na konkretnem delovnem mestu. V program se lahko vključijo osebe z najmanj 3 mesečno prijavo na Zavodu. Usposabljanje lahko traja od enega do treh mesecev, delodajalcu pa se povrnejo stroški, ki nastanejo v zvezi z vključitvijo, v višini od 221 do 487 EUR (odvisno od trajanja usposabljanja).

Podrobnejše informacije o teh in  ostalih spodbudah v zvezi  z zaposlovanjem  (povračilih prispevkov, davčnih olajšavah, oprostitve,…) si lahko preberete na naši spletni strani http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani www.ess.gov.si, z vprašanji, ki se vam porajajo, pa na najbližjem uradu za delo ali sedežu območne službe v Sevnici.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi