Izobraževanje GZS

Izpitni katalog za poslovodski izpit za pridobitev naziva gostinski poslovodja /gostinska poslovodkinjaAvtor: Služba za izobraževanje
Pripeti dokumenti