Izobraževanje GZS

Kaj so izpiti za ugotovitev in potrditev usposobljenostiSlužba za izobraževanje GZS organizira izpite v skladu s Pravilnikom o izpitih za ugotovitev in potrditev usposobljenosti, ki ga je potrdil Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije. Izpiti se opravljajo na podlagi programov usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih določijo pristojna strokovna združenja. V programih usposabljanja in izpopolnjevanja GZS so določena potrebna znanja in spretnosti, ki se preverjajo na izpitu za vse kandidate pod enakimi pogoji, na enak način in po enakem postopku. Programi in izpiti so namenjeni pridobivanju in potrjevanju dodatnega znanja zaposlenih v gospodarskih družbah. Usposobljenost preverjajo usposobljeni izpraševalci, strokovnjaki na posameznih področjih, ki jih imenuje pristojni izpitni odbor na pristojnem združenju.

Programe usposabljanja in izpopolnjevanja GZS kot priprave na izpit lahko izvajajo izobraževalne organizacije za izobraževanje odraslih, podjetja, šole, zasebniki in drugi izvajalci, ki so pripravljeni sodelovati z GZS po sprejetih pravilih in podpišejo Izjavo o nameri.Kandidati se lahko usposabljajo pri izvajalcih, ki organizirajo priprave na posamezne izpite, pri delodajalcih ali se sami pripravljajo na preverjanje usposobljenosti. Na izpit se lahko prijavijo s Prijavo na izpit na podlagi Razpisa za opravljanje izpitov za ugotovitev in potrditev usposobljenosti na GZS. Objavlja se tudi v Glasu gospodarstva. Obiskovanje organiziranih priprav za kandidate niso pogoj za pristop k izpitu.


Avtor: Barbara Krajnc