Izobraževanje GZS

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po programih GZS


Kontaktna oseba:
GZS Center za poslovno usposabljanje
Urška Kavčič Rihar
Tel.: 01/58-97-668
e-naslov: urska.kavcic@cpu.si


Avtor: CPU
Pripeti dokumenti