Izobraževanje GZS

HITRI POSLOVNI NASVETI


Ali veste, da je v inovacijskem skladu EU na voljo kar 3 milijarde evrov nepovratnih sredstev za financiranje inovativnih projektov? (21.12.2022)

Sklad za inovacije je namenjen predvsem financiranju projektov za čistejši energetski sistem, preobrazbo gospodarstev in družb, tlakovanju obnove industrijske revolucije, zaščiti planeta in zdravja in podpori globalnim podnebnim aktivnostim.  Preko sklada za inovacije se bo sofinanciralo visoko inovativne tehnologije in večje projekte, ki bodo pomembno vplivali na znižanje izpustov toplogrednih plinov.

Več o tem, vam bo povedal Žiga Fišer,  iz oddelka za Strateški razvoj na GZS.


Poznate poslovne priložnosti, ki jih slovenskim podjetjem ponuja CERN? (15.12.2022)

Sodelovanje s CERN-om ima pozitiven vpliv na podjetja - od pridobivanja novih strank do mednarodne prepoznavnosti. Na GZS deluje tudi Sekcija ScienceTech, katere poslanstvo je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi institucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.). Več o tem pojasnjuje v hitrem poslovnem nasvetu Vanja Bele iz Centra za mednarodno poslovanje na GZS. Dodatne informacije najdete na povezavi.


Ali veste, da lahko so 15. novembra zaprosite za pomoč zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina?

Upravičenci so pravne ali fizične osebe ali gospodarska interesna združenja. Predvidene so tri vrste pomoči – enostavna pomoč, posebna pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Več o tem pojasnjuje Simona Lesar iz Strateškega razvoja GZS v svojem Hitrem poslovnem nasvetu.


Zakaj je bonitetna ocena podjetja ključna za vaše poslovanje?

Zaupanje in kredibilna informacija o dobrem stanju in dobrih poslovnih navadah podjetja sta za kupce, partnerje in stranke izjemnega pomena. Gospodarska zbornica Slovenije odličnim srednjim in malim podjetjem nudi znak odličnosti Excellent SME Slovenia. O tem, kaj so odlike certifikata, spregovori Kaja Konda, vodja projekta Excellent SME Slovenia pri GZS, v svojem Hitrem poslovnem nasvetu.

Pogoje za pridobitev certifikat Excellent SME Slovenia lahko preverite na spletni strani www.excellent-sme.gzs.si.


Ali bi vaše podjetje želelo privabiti novo zaposlene preko vajeništva?

Vajeništvo omogoča, da si bodoče zaposlene oblikujete in vzgojite že tekom njihovega šolanja, saj imajo vajenci kar polovico praktičnega usposabljanja z delom neposredno v podjetju. Vsako podjetje, ki vstopa v vajeništvo, mora biti verificirano. Kaj pri tem preverimo, pojasnjuje Ana Žemva Novak v svojem Hitrem poslovnem nasvetu. Več informacij najdete tudi na www.vajenistvo.si


Ali veste, da se podjetnice še vedno veliko manj mrežijo kot podjetniki?

Da bi podjetnicami omogočili povezovanje in medsebojno sodelovanje, pa tudi usposabljanje, ki je pisano na kožo podjetnicam v različnih panogah in v različnih fazah rasti, je v okviru Podjetniško trgovske zbornice ustanovljena Sekcija podjetnic. Zakaj bi se ji pridružile, pojasnjuje dr. Mateja Vadnjal, predsednica Sekcije podjetnic pri GZS – PTZ, v svojem Hitrem poslovnem nasvetu. Hkrati vabi tudi na okroglo mizo in predstavitev možnosti financiranja v sklopu mednarodne konference WeGate, 29. septembra.


Kakšna je učinkovita, razvojno naravnana povratna informacija?

 

Pomembno je pri podajanju povratne informacije biti pozitivno naravnan ter izhajati iz objektivnih dejstev. Kaj še je pomembno, pojasnjuje Ana Šušteršič v Hitrem poslovnem nasvetu.

Kako vzpostaviti odličen tim?

Pomembni so trije Z-ji: znanje, zavzetost in zaupanje. A potrebne so tudi druge stvari. Katere, razkriva letošnji nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Radovan Bolko v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu!


Nagrajenec GZS odgovarja: Kako vzpostaviti odličen tim?

Za odličen tim je potrebno izpolniti določene predpostavke – tim mora biti raznolik, tako po spolu kot po izobrazbi, izkušnjah, pa tudi kulturnih, verskih in drugih značilnostih, pravi letošnji nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Enzo Smrekar, Atlantic Droga Kolinska, Ljubljana. Kaj je še pomembno, pojasni v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu!


Kako vzpostaviti odličen tim?

Razlika med uspehom in neuspehom v podjetju je dober tim, ocenjuje nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Igor Kastelic, REM, Trebnje, ki izpostavlja pravi kadrovski izbor in organizacijsko kulturo podjetja. Zaposleni morajo verjeti oz. imeti vrednote, ki so podobne ali enake vrednotam podjetja. Več pojasnjuje v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu.


Ali veste, kateri omejevalni sporazumi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence so absolutno prepovedani?

Skladno z veljavno zakonodajo so prepovedani sporazumi, ki posredno ali neposredno določajo prodajne ali nakupne cene in druge poslovne pogoje, sporazumi, ki omejujejo ali nadzirajo proizvodnjo, prodajo in tehnični napredek ter tisti, ki predstavljajo delitev trga ali virov nabave med udeležence … Več o tem pojasnjuje Barbara Gnilšak iz Pravne službe GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Ali veste, kako poteka inšpekcijski postopek?

O načelu zaslišanju stranke po Zakonu o splošnem upravnem postopku ter tem, ali lahko inšpektor brez izjave odgovorne osebe izda odločbo, govori Andrejka Grlić, dolgoletna glavna tržna inšpektorica v Hitrem poslovnem nasvetu.


Katerih 5 načinov lahko uporabite, da povečate število sledilcev vaše LinkedIn strani?

Manca Korelc, strokovnjakinja za družbeno omrežje LinkedIn, med drugim izpostavlja redne objave na LinkedIn strani vsaj dvakrat tedensko, angažiranje zaposlenih, da postanejo aktivni z objavami na svojih profilih. Več boste izvedeli v Hitrem poslovnem nasvetu.


Bi želeli v vašem podjetju zaposliti tujca, pa ne veste, kako se tega lotiti?

Pri zaposlovanju tujcev je prva najpomembnejša razlika to, ali gre za državljana EU ali za tujca iz tako imenovanih tretjih držav. Pri državljanih EU je postopek razmeroma enostaven, saj ni nobenih posebnih pogojev za zaposlitev. Te osebe imajo prost dostop do slovenskega trga dela in se lahko zaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Za zaposlovanje oseb iz tretjih držav pa je postopek malo bolj kompleksen. Več o tem razkriva Urška Sojč iz Pravne službe GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.

Za dodatne nasvete se lahko obrnete na Pravno službo GZS.


Ste že izdelali izvozni načrt?

Odločitvi za izvoz podjetja je treba podpreti  s konkretnim načrtom – izvoznim načrtom, v katerem bodo čim bolj natančno opredeljeni razlogi za izvoz, potrebni kadrovski in finančni resursi, ustrezen ciljni trg, predvideni stroški, ovrednoteni prodajni cilji ter predviden časovni okvir. Z dobrim izvoznim načrtom boste močno znižali izvozna tveganja, močno povečali nadzor nad potrebnimi procesi ter bili bistveno bolj učinkoviti. Več o tem pojasnjuje Vanja Bele iz Centra za mednarodno poslovanje GZS v Hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni, da spremljajte aktivnosti Centra za mednarodno poslovanje, saj večkrat na leto organizira delavnice za izdelavo izvoznega načrta, prav tako pa nudi tudi druge storitve, vezane na mednarodno poslovanje.


Ste mikro ali malo podjetje z 10 zaposlenimi? Potrebujete vse vzorce dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev za vaše podjetje?

Podjetniško trgovska zbornica je pripravila Priročnik z vzorci dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev za mikro in mala podjetja do 10 zaposlenih. V priročniku najdete nabor dokumentacije, ki je po zakonu nujen in/ali priporočljiv. Potrebujete dodaten nasvet pri pripravi aktov, ki so vsebovani v priročniku? Več o paketih celovite ponudbe PTZ, pa tudi o brezplačnem seminarju 25. maja razkriva direktorica GZS – Podjetniško trgovske zbornice Vida Kožar v Hitrem poslovnem nasvetu.  Brezplačni seminar na to temo bo 25. maja.


Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

Če ste prevoznik in opravljate mednarodne prevoze blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, torej s kombiji, boste v skladu z evropsko Uredbo od 21. maja letos potrebovali licenco. Več o tem bo pojasnila Eva Žontar iz Javnih listin GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Ali veste, kakšen je znesek regresa za letni dopust v letu 2022?

Za regres za letni dopust Zakon o delovnih razmerjih ne določa konkretnega zneska, ki ga je dolžan izplačati delodajalec. Določa pa, da mora delodajalec regres izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta in da mora biti izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Več podrobnosti razkriva Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS, v Hitrem poslovnem nasvetu.


Zakaj na organizirane skupinske obiske strokovnih sejmov v Dubaj?

Na GZS razumemo specifične potrebe vašega podjetja, člana GZS, obisk na destinaciji pa za vas poenostavimo. Vaš dragoceni čas lahko tako namenite zgolj in izključno vašemu poslu. Več informacij vam v Hitrem poslovnem nasvetu podaja Nataša Turk, namestnica direktorja Centra za mednarodno poslovanje GZS. Vabimo vas, da postanete del uspešne povezane skupine slovenskih podjetij in se nam pridružite pri skupinskih obiskih strokovnih sejmov v Dubaju!


Zakaj je arbitraža optimalen način reševanja sporov?

Arbitražno reševanje sporov upošteva vse bistvene zakonitosti posla, predvsem potrebo po hitrosti, učinkovitosti, prilagodljivosti in zaupnosti. Zato se sprejemanje arbitraže kot poslovni model reševanja sporov v zadnjem času med slovenskimi managerji vse bolj uveljavlja. Stalna arbitraža pri GZS s svojimi pravili zagotavlja strankam rešitev sporov v 9 mesecih od predaje zadeve arbitražnemu senatu, v primeru izbire pospešenega arbitražnega postopka pa v 6 mesecih.

Več o prednostih in postopkih arbitraže pojasnjuje Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.

Več informacij prejmete tudi na spletni strani http://www.sloarbitration.eu


Zakaj bi vaše podjetje vključilo investicijsko namero ali projekt v investicijsko platformo GZS?

GZS je vzpostavila investicijsko platformo, ki vključuje investicijske predloge oz. namere članov GZS. Glavni namen je vplivati na odločevalce oz. razpisovalce, ki v tem in naslednjih letih do leta 2027 pripravljajo javne razpise za podjetja. GZS svojim članom na tem področju nudi storitve informiranja, svetovanja ter pomoči pri pripravi projektne dokumentacije. Več o tem razkrije Tjaša Polc, direktorica GZS – Zasavske gospodarske zbornice v Hitrem poslovnem nasvetu.


Kako lahko na najbolj enostaven način prispevate k zmanjševanju odpadkov in zdravju zaposlenih?

GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva je pričela z iniciativo Voda iz pipe, ki je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje. Cilj je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov. Vsem organizacijam, ki stremijo k ciljem družbeno odgovornih organizacij, Zbornica komunalnega gospodarstva ponuja možnost pridobitve certifikata Voda iz pipe. S pridobitvijo certifikata boste pokazali, da vam skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč način delovanja. Hkrati pa boste izpostavljeni kot primer dobre prakse, ki bo lahko za zgled mnogim drugim. Več o tem razkriva direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc.

Če imate vprašanje glede postopkov in pogojev za pridobitev certifikata Voda iz pipe ali bi želeli izvedeti več, pišite na e-naslov komunala@gzs.si ali pokličite na  telefonsko številko 01 5898 484. Informacije so dostopne tudi na spletu na https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru%C5%BEbo/Certifikat-VODA-IZ-PIPE


Kako razrešiti možne nesporazume med delodajalcem in zaposlenimi?

Predlagamo, da v primeru, ko vaši interni razgovori niso uspešni, takšne nesporazume v konkretnih primerih predlagate v reševanje novoustanovljenemu Centru za svetovanje, izobraževanje in mediacijo GZS. Ta lahko v primeru, ko stranki to soglasno želita, izvede postopek mediacije, ki je tajen. Več o tem razkriva Metko Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS in vodja CiSM v hitrem poslovnem nasvetu. Vaša vprašanja lahko naslovite na e-naslov center_ism@gzs.si.


Morate obračunati DDV, pa ne veste kako?

Na Gospodarski zbornici Slovenije se zavedamo, da se ob poslovanju, še zlasti ob poplavi zakonskih in podzakonskih aktov, pravilnikov, ki urejajo posamezna področja, tudi davčno zakonodajo, hitro znajdemo pred dilemo. Zato imamo za vas vzpostavljen svetovalni center INFOPIKA, ki članom Gospodarske zbornice Slovenije pomaga z odgovori na določena vprašanja. Več o tem razkriva Mateja Habjan iz Infocentra GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Želite, da vaš glas seže v tujino?

Sloexport je spletna podatkovna zbirka z več kot 7000 objavljenimi podjetji in je temeljno promocijsko orodje vsakega izvoznega podjetja. Potencialnim tujim partnerjem omogoča, da kadarkoli poiščejo slovenske izvoznike, in jim s tem pomaga ustvariti prvi korak k sklenitvi poslovnega sodelovanja. Vpis, objava in seveda tudi ažuriranje podatkov je za vas brezplačna. Vaš vložek je, da poskrbite za točnost in ažurnost podatkov.

Več o tem pojasnjuje Andrej Brvar, vodja točke SPOT Svetovanje in direktor Infocentra GZS, v Hitrem poslovnem nasvetu.


Kako učinkovito do ciljnih kupcev?

Vstop ali širitev na tuje trge je večplasten proces. Na določeni točki je potrebno narediti pregled, se usmeriti na ciljni trg in preveriti vaš potencial. To lahko storite skozi trifazni proces: RAZIŠČI, PRIPRAVI, VSTOPI. Pri tem lahko naletite tudi na različne ovire, kot so dostop do tržno-informacijskih podatkov in analitičnih orodji, pa tudi mreže strokovnjakov na različni področjih. Tem oviram se lahko izognite, če se pridružite spomladanskemu krogu Pospeševalnik Izvoza. Več o tem, kako učinkovito do ciljnih kupcev, pojasnjuje Ines Čigoja iz Centra za mednarodno poslovanje GZS v hitrem poslovnem nasvetu.


Želite vaše izdelke predstaviti potencialnim poslovnim partnerjem v tretjih državah?

To najenostavneje naredite z uporabo ATA zvezka oz. ATA Carneta, mednarodnega carinskega dokumenta za začasni izvoz blaga. Uporablja se za poenostavitve carinskih postopkov pri prehodu državnih meja. V Hitrem poslovnem nasvetu ga podrobneje predstavlja Irena Simendič iz oddelka Javne listine pri GZS.

V Sloveniji ATA zvezke izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani in na enajstih regijskih izpostavah. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran.


Kakšen je pravilen način preverjanja pogoja PCT s strani delodajalca pri zaposlenih?

Slediti je treba temeljnemu načelu varstva osebnih podatkov, ki zahteva ustrezno pravno podlago, ter načelu najmanjšega obsega osebnih podatkov. Podrobneje pojasnjuje pravilen način preverjanja pogoja PCT v Hitrem poslovnem nasvetu Barbara Gnilšak iz Pravne službe GZS.

Več informacij glede varstva osebnih podatkov v času covida-19 si lahko ogledate na naši posebni spletni strani: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/GDPR-v-%C4%8Dasu-Corone ali pa se obrnete na Pravno službo GZS prek e-pošte pravnasluzba@gzs.si.


Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

Če ste prevoznik in opravljate mednarodne prevoze blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, torej s kombiji, boste v skladu z evropsko Uredbo od 21. maja letos potrebovali licenco. Več o tem bo pojasnila Eva Žontar iz Javnih listin GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Kje lahko pridobim objektivno informacijo o poslovanju mojih domačih konkurentov?

Enkrat letno lahko Analitika GZS za vas pripravi objektivno poročilo s podatki o poslovanju vašega podjetja in skupine konkurentov. Več o tem boste izvedeli v Hitrem poslovnem nasvetu glavnega ekonomista pri Analitiki GZS Bojana Ivanca.

Vabimo vas, da se podrobneje informirate o finančnih informacijah Analitike GZS. Več...


Zakaj mi koristijo podatki o napovedih Analitike GZS?

Napovedi zunanjih institucij podjetja uporabljate kot izhodišče za postavljanje planov in načrtovanje poslovanja, vse od nabave do zaposlovanja in prodaje. Analitika GZS napovedi oblikuje dvakrat letno za prihodnje 3-letno obdobje, pri čemer ocenjuje tudi nekatere pomembne sektorske agregate, ki jih druge institucije ne pripravljajo. Več o tem boste izvedeli v Hitrem poslovnem nasvetu glavnega ekonomista pri Analitiki GZS Bojana Ivanca. 

Vabimo vas, da se podrobneje informirate o gospodarsko-poslovnih informacijah Analitike GZS. Več...