Izobraževanje GZS

HITRI POSLOVNI NASVETI


Ste mikro ali malo podjetje z 10 zaposlenimi? Potrebujete vse vzorce dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev za vaše podjetje?

Podjetniško trgovska zbornica je pripravila Priročnik z vzorci dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev za mikro in mala podjetja do 10 zaposlenih. V priročniku najdete nabor dokumentacije, ki je po zakonu nujen in/ali priporočljiv. Potrebujete dodaten nasvet pri pripravi aktov, ki so vsebovani v priročniku? Več o paketih celovite ponudbe PTZ, pa tudi o brezplačnem seminarju 25. maja razkriva direktorica GZS – Podjetniško trgovske zbornice Vida Kožar v Hitrem poslovnem nasvetu.  Brezplačni seminar na to temo bo 25. maja.


Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

Če ste prevoznik in opravljate mednarodne prevoze blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, torej s kombiji, boste v skladu z evropsko Uredbo od 21. maja letos potrebovali licenco. Več o tem bo pojasnila Eva Žontar iz Javnih listin GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Ali veste, kakšen je znesek regresa za letni dopust v letu 2022?

Za regres za letni dopust Zakon o delovnih razmerjih ne določa konkretnega zneska, ki ga je dolžan izplačati delodajalec. Določa pa, da mora delodajalec regres izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta in da mora biti izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Več podrobnosti razkriva Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS, v Hitrem poslovnem nasvetu.


Zakaj na organizirane skupinske obiske strokovnih sejmov v Dubaj?

Na GZS razumemo specifične potrebe vašega podjetja, člana GZS, obisk na destinaciji pa za vas poenostavimo. Vaš dragoceni čas lahko tako namenite zgolj in izključno vašemu poslu. Več informacij vam v Hitrem poslovnem nasvetu podaja Nataša Turk, namestnica direktorja Centra za mednarodno poslovanje GZS. Vabimo vas, da postanete del uspešne povezane skupine slovenskih podjetij in se nam pridružite pri skupinskih obiskih strokovnih sejmov v Dubaju!


Zakaj je arbitraža optimalen način reševanja sporov?

Arbitražno reševanje sporov upošteva vse bistvene zakonitosti posla, predvsem potrebo po hitrosti, učinkovitosti, prilagodljivosti in zaupnosti. Zato se sprejemanje arbitraže kot poslovni model reševanja sporov v zadnjem času med slovenskimi managerji vse bolj uveljavlja. Stalna arbitraža pri GZS s svojimi pravili zagotavlja strankam rešitev sporov v 9 mesecih od predaje zadeve arbitražnemu senatu, v primeru izbire pospešenega arbitražnega postopka pa v 6 mesecih.

Več o prednostih in postopkih arbitraže pojasnjuje Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.

Več informacij prejmete tudi na spletni strani http://www.sloarbitration.eu


Zakaj bi vaše podjetje vključilo investicijsko namero ali projekt v investicijsko platformo GZS?

GZS je vzpostavila investicijsko platformo, ki vključuje investicijske predloge oz. namere članov GZS. Glavni namen je vplivati na odločevalce oz. razpisovalce, ki v tem in naslednjih letih do leta 2027 pripravljajo javne razpise za podjetja. GZS svojim članom na tem področju nudi storitve informiranja, svetovanja ter pomoči pri pripravi projektne dokumentacije. Več o tem razkrije Tjaša Polc, direktorica GZS – Zasavske gospodarske zbornice v Hitrem poslovnem nasvetu.


Kako lahko na najbolj enostaven način prispevate k zmanjševanju odpadkov in zdravju zaposlenih?

GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva je pričela z iniciativo Voda iz pipe, ki je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje. Cilj je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov. Vsem organizacijam, ki stremijo k ciljem družbeno odgovornih organizacij, Zbornica komunalnega gospodarstva ponuja možnost pridobitve certifikata Voda iz pipe. S pridobitvijo certifikata boste pokazali, da vam skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč način delovanja. Hkrati pa boste izpostavljeni kot primer dobre prakse, ki bo lahko za zgled mnogim drugim. Več o tem razkriva direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc.

Če imate vprašanje glede postopkov in pogojev za pridobitev certifikata Voda iz pipe ali bi želeli izvedeti več, pišite na e-naslov komunala@gzs.si ali pokličite na  telefonsko številko 01 5898 484. Informacije so dostopne tudi na spletu na https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru%C5%BEbo/Certifikat-VODA-IZ-PIPE


Kako razrešiti možne nesporazume med delodajalcem in zaposlenimi?

Predlagamo, da v primeru, ko vaši interni razgovori niso uspešni, takšne nesporazume v konkretnih primerih predlagate v reševanje novoustanovljenemu Centru za svetovanje, izobraževanje in mediacijo GZS. Ta lahko v primeru, ko stranki to soglasno želita, izvede postopek mediacije, ki je tajen. Več o tem razkriva Metko Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS in vodja CiSM v hitrem poslovnem nasvetu. Vaša vprašanja lahko naslovite na e-naslov center_ism@gzs.si.


Morate obračunati DDV, pa ne veste kako?

Na Gospodarski zbornici Slovenije se zavedamo, da se ob poslovanju, še zlasti ob poplavi zakonskih in podzakonskih aktov, pravilnikov, ki urejajo posamezna področja, tudi davčno zakonodajo, hitro znajdemo pred dilemo. Zato imamo za vas vzpostavljen svetovalni center INFOPIKA, ki članom Gospodarske zbornice Slovenije pomaga z odgovori na določena vprašanja. Več o tem razkriva Mateja Habjan iz Infocentra GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Želite, da vaš glas seže v tujino?

Sloexport je spletna podatkovna zbirka z več kot 7000 objavljenimi podjetji in je temeljno promocijsko orodje vsakega izvoznega podjetja. Potencialnim tujim partnerjem omogoča, da kadarkoli poiščejo slovenske izvoznike, in jim s tem pomaga ustvariti prvi korak k sklenitvi poslovnega sodelovanja. Vpis, objava in seveda tudi ažuriranje podatkov je za vas brezplačna. Vaš vložek je, da poskrbite za točnost in ažurnost podatkov.

Več o tem pojasnjuje Andrej Brvar, vodja točke SPOT Svetovanje in direktor Infocentra GZS, v Hitrem poslovnem nasvetu.


Kako učinkovito do ciljnih kupcev?

Vstop ali širitev na tuje trge je večplasten proces. Na določeni točki je potrebno narediti pregled, se usmeriti na ciljni trg in preveriti vaš potencial. To lahko storite skozi trifazni proces: RAZIŠČI, PRIPRAVI, VSTOPI. Pri tem lahko naletite tudi na različne ovire, kot so dostop do tržno-informacijskih podatkov in analitičnih orodji, pa tudi mreže strokovnjakov na različni področjih. Tem oviram se lahko izognite, če se pridružite spomladanskemu krogu Pospeševalnik Izvoza. Več o tem, kako učinkovito do ciljnih kupcev, pojasnjuje Ines Čigoja iz Centra za mednarodno poslovanje GZS v hitrem poslovnem nasvetu.


Želite vaše izdelke predstaviti potencialnim poslovnim partnerjem v tretjih državah?

To najenostavneje naredite z uporabo ATA zvezka oz. ATA Carneta, mednarodnega carinskega dokumenta za začasni izvoz blaga. Uporablja se za poenostavitve carinskih postopkov pri prehodu državnih meja. V Hitrem poslovnem nasvetu ga podrobneje predstavlja Irena Simendič iz oddelka Javne listine pri GZS.

V Sloveniji ATA zvezke izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani in na enajstih regijskih izpostavah. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran.


Kakšen je pravilen način preverjanja pogoja PCT s strani delodajalca pri zaposlenih?

Slediti je treba temeljnemu načelu varstva osebnih podatkov, ki zahteva ustrezno pravno podlago, ter načelu najmanjšega obsega osebnih podatkov. Podrobneje pojasnjuje pravilen način preverjanja pogoja PCT v Hitrem poslovnem nasvetu Barbara Gnilšak iz Pravne službe GZS.

Več informacij glede varstva osebnih podatkov v času covida-19 si lahko ogledate na naši posebni spletni strani: https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/GDPR-v-%C4%8Dasu-Corone ali pa se obrnete na Pravno službo GZS prek e-pošte pravnasluzba@gzs.si.


Ali opravljate mednarodne prevoze blaga s kombiji?

Če ste prevoznik in opravljate mednarodne prevoze blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, torej s kombiji, boste v skladu z evropsko Uredbo od 21. maja letos potrebovali licenco. Več o tem bo pojasnila Eva Žontar iz Javnih listin GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.


Kje lahko pridobim objektivno informacijo o poslovanju mojih domačih konkurentov?

Enkrat letno lahko Analitika GZS za vas pripravi objektivno poročilo s podatki o poslovanju vašega podjetja in skupine konkurentov. Več o tem boste izvedeli v Hitrem poslovnem nasvetu glavnega ekonomista pri Analitiki GZS Bojana Ivanca.

Vabimo vas, da se podrobneje informirate o finančnih informacijah Analitike GZS. Več...


Zakaj mi koristijo podatki o napovedih Analitike GZS?

Napovedi zunanjih institucij podjetja uporabljate kot izhodišče za postavljanje planov in načrtovanje poslovanja, vse od nabave do zaposlovanja in prodaje. Analitika GZS napovedi oblikuje dvakrat letno za prihodnje 3-letno obdobje, pri čemer ocenjuje tudi nekatere pomembne sektorske agregate, ki jih druge institucije ne pripravljajo. Več o tem boste izvedeli v Hitrem poslovnem nasvetu glavnega ekonomista pri Analitiki GZS Bojana Ivanca. 

Vabimo vas, da se podrobneje informirate o gospodarsko-poslovnih informacijah Analitike GZS. Več...