Izobraževanje GZS

Vprašalnik za ugotavljanje potreb po kadrih


S sprejemom šolske zakonodaje so zbornice na področju izobraževanja pridobile nekatera nova pooblastila in naloge zlasti pri načrtovanju izobraževalnih potreb in pri izvajanju praktičnega izobraževanja v »šolskih programih«.

V teku je posodabljanje izobraževalnega sistema in izobraževalnih programov. Podlaga vsakemu izobraževalnemu programu za pridobitev izobrazbe na nivojih nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega in višjega strokovnega  izobraževanja je poklicni standard. Predlaga ga pristojna zbornica, za dejavnosti, ki niso organizirane preko zbornic, pa pristojna ministrstva.

Poklicni standardi so lahko tudi podlaga za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

V skladu z novim Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS 86/04, člen 27) bo Analiza potreb po kadrih tudi podlaga za vzpostavitev javne mreže višjega strokovnega izobraževanja. Vsaka šola, ki se bo želela vpisati v razvid pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, bo morala predhodno pridobiti mnenje pristojne zbornice o številu učnih mest za izvajanje praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.

Analizo potreb izdelamo na podlagi vprašalnika, ki ga je potrebno sproti prilagoditi glede na dejavnost.


Avtor: Barbara Krajnc
Pripeti dokumenti