Izobraževanje GZS

Izobraževalni centri GZS


GZS ima v svoji organizacijski strukturi organiziran izobraževalni center CPU Center za poslovno usposabljanje, ki neposredno zagotavlja pokrivanje izobraževalnih potreb podjetij po funkcionalnem izpopolnjevanju in usposabljanju vodilnih in strokovnih kadrov.

CPU Center za poslovno usposabljanje ima zaokroženo ponudbo programov za pridobitev izobrazbe, programov usposabljanja in izpopolnjevanja in kratkih programov za različne ciljne skupine za različna vsebinska področja in dejavnosti. Prav tako ima CPU zelo razvejano mednarodno sodelovanje.

Poleg izobraževalnih centrov je GZS  soustanovitelj CPI-Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Med soustanovitelji je tudi Vlada RS (Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Glavna naloga CPI je celovit razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Avtor: Barbara Krajnc