Izobraževanje GZS

Register učnih mest


Na podlagi petega odstavka 50. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) je Ministrstvo za gospodarstvo izdalo Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju. Pravilnik določa vsebino in postopek vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu ter postopek izbrisa iz registra.

Delodajalca vpiše v register pristojna zbornica, potem ko mu izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v višjem strokovnem izobraževanju. Delodajalec mora izpolnjevati določene kadrovske in materialne pogoje, ki jih določi pristojna zbornica. V register pri pristojni zbornici se vpišejo naslednji podatki:

  • firma in sedež delodajalca,
  • ime in priimek odgovorne osebe,
  • datum vpisa v sodni oziroma poslovni register,
  • matična in davčna številka delodajalca,
  • glavna dejavnost delodajalca,
  • datum izdaje potrdila pristojne zbornice o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v višjem strokovnem izobraževanju,
  • največje dovoljeno število učnih mest,
  • strokovni naziv, za katerega delodajalec izvaja praktično izobraževanje,
  • datum in številka potrdila o izbrisu iz registra ter datum izbrisa iz registra.

 


Avtor: mag. Mojca Cek
Pripeti dokumenti