Stališča in komentarji

Problematika visokih cen energentov

oktober 2021 - marec 2022

 

31. marec 2022

Izdana Uredba o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov
Vlada Republike Slovenije je 31. marca 2022 izdala uredbo, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu omogoči dostop do pomoči države. Uredba je bila v Uradnem listu RS št. 46/22 in je začela veljati v petek, 1. aprila 2022. Upravičenci morajo predložiti vloge prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije do 15. aprila 2022, izplačila pa prejmejo do 5. maja 2022.

22. februar 2022
Državna pomoč bo ublažila negativne učinke v gospodarstvu
Državni zbor RS je 22. februarja 2022 potrdil predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
Ocenjena višina pomoči gospodarskim subjektom pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov je cca 70 mio EUR; pomoč naj bi bila dodeljena okoli 45 tisočim upravičencem.
Znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja.
Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se znižajo na nič. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.
Upravičenci: pravne ali fizične osebe, ki so bile v Sloveniji registrirane do 1. decembra 2021 in ki jim bodo stroški energije narasli za več kot 40 odstotkov.
Izjavo, na podlagi katere bodo prejeli pomoč, bodo morali upravičenci predložiti do 15. aprila 3022 na FURS.
Pomoč v enkratnem znesku bo predvidoma izplačana do 5. maja 2022.
Na Gospodarski zbornici Slovenije so zadovoljni, da so njihova več kot štirimesečna prizadevanja za pomoč podjetjem zaradi enormnih dvigov cen obrodila sadove. Ocenjujejo, da je ukrep ustrezno oblikovan, saj so zneski pomoči vezani na velikost prihodkov in pomen stroškov energije v poslovnih odhodkih. Ukrep tudi ne diskriminira podjetij po dejavnosti ali velikosti. Tudi nekateri drugi ukrepi (oprostitev omrežnine in prispevkov) bodo imeli ugoden vpliv na znižanje bremena za gospodarstvo. Želeli pa bi si, da bi Vlada v bodoče hitreje odreagirala na predloge GZS, ki vedno temeljijo na argumentih in analizah, je poudaril predsednik GZS Tibor Šimonka. Ob sprejemu zakona so bili pozitivni odzivi tudi v podjetjih.
Video:
izjava predsednika GZS Tiborja Šimonke  31. januar 2022Vid
PREDSEDNIK GZS TIBOR ŠIMONKA O PREDLOGU ENERGETSKGA PAKETA, SPREJETEM NA VLADI RS
GZS pozdravlja besedilo vladnega predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu kot korak v pravo smer.
Video:
izjava predsednika GZS Tiborja Šimonke

 21. januar 2022
BIKOVSKA RAST ENERGENTOV: REŠITVE ZA PODJETJA ŠE NI NA VIDIKU!
»Od današnjega sestanka predstavnikov GZS in gospodarstva z državnimi sekretarji Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za finance glede reševanja problematike alarmantne rasti energentov smo pričakovali veliko več,« je povedala izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal po razgovoru o predlogu sheme pomoči najbolj prizadetim podjetjem.
20. januar 2022
ANKETA GZS: BIKOVSKA RAST CEN ENERGENTOV HROMI GOSPODARSTVO. VLADA NAJ UKREPA V NAJKRAJŠEM ČASU!
Stroški za energijo so v letu 2021 glede na 2020 podjetjem porasli za blizu 18 odstotkov. 12 odstotkov podjetij kot ukrep za obvladovanje povišanih strokov energentov navaja zaustavitev proizvodnje. Skoraj polovica podjetij opozarja, da je njihov dolgoročni obstoj ogrožen. To je pokazala anketa, ki jo je izvedla Gospodarska zbornica Slovenije med gospodarskimi subjekti.
14. januar 2022
GOSPODARSTVO POTREBUJE TAKOJŠNJO POMOČ NA PODROČJU STROŠKOV ENERGENTOV
V ospredju seje Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP) je bila še vedno nerešena problematika visokih cen energije za gospodarstvo, ki zaradi izrednih razmer pričakuje takojšnjo pomoč. Člani SSEP so opozorili tudi na nujnost sprejemanja strateških odločitev na področju energetike, ki se v zadnjih letih prepogosto odlagajo na kasnejše obdobje.
7. januar 2022
GZS ZADOVOLJNA Z VČERAJŠNJIM POSVETOM Z VLADO
»Posvet pri predsedniku Vlade pomeni premik v pozitivni smeri pri iskanju rešitve pereče problematike visokih cen energentov,« je izjavil predsednik GZS Tibor Šimonka po posvetu na Brdu pri Kranju, na katerem je predsednik Vlade Janez Janša potrdil, da bo Vlada zagotovila pomoč najbolj ogroženim podjetjem zaradi izjemnega dviga stroškov energije.
23. december 2021
GOSPODARSTVO SVARI PRED ZAUSTAVITVIJO PROIZVODNJE - KAKO IN KDAJ BO UKREPALA DRŽAVA?
Vse več podjetij opozarja na nevzdržne razmere na trgu električne energije, ki so brez precedensa. Izredno povišanje cen vpliva ne le na poslovanje velikih energetsko intenzivnih proizvodnih podjetij, ampak na vse gospodarstvo, vključno z malimi in srednjimi podjetji. Vse več podjetij se sooča z razmišljanji o začasni zaustavitvi proizvodnje.
6. december 2021
GOSPODARSTVO TALEC VIŠJIH STROŠKOV ENERGENTOV, ŽRTEV SO SREDSTVA ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
Visoki dvigi cen energentov gospodarstvo postavljajo pred nepredstavljive izzive. To sicer še zlasti velja za energetsko intenzivna podjetja, se pa v zadnjih tednih s tem soočajo tudi številni drugi gospodarski subjekti. Na novinarski konferenci GZS so predstavniki nekaterih najbolj prizadetih dejavnosti spregovorili o težavah, ki jim jih povzroča dvig cen energentov. Predstavljen je bil tudi predlog sheme pomoči podjetjem, ki jo je pripravila GZS.
Pripeti dokumenti:
Predlog sheme pomoči (ppt)
Video: posnetek novinarske konference15. november 2021
MED KLJUČNIMI IZZIVI V 2022 KADRI IN CENE ENERGENTOV
»Pomanjkanje zaposlenih, pritisk na rast plač zaradi nizke brezposelnosti, v zadnjem obdobju pa dvig cen energentov in drugih surovin, sodijo med ključne izzive, s katerimi se poleg posledic covida-19 sooča slovensko gospodarstvo,« je dejal predsednik GZS Tibor Šimonka na posvetu o poslovnih izzivih v 2022. GZS se bo zato aktivno zavzemala za iskanje rešitev, ki bi omogočile prijaznejše poslovno okolje in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tako z vidika ustrezne delovne sile kot konkurenčnih cen energentov in drugih surovin.
9. november 2021
ANKETA EUROCHAMBRES 2022
Dva največja izziva evropskih podjetij pri poslovanju v 2022 bosta dostopnost do energentov in surovin in pomanjkanje usposobljenih zaposlenih, je pokazala anketa, združenja evropskih zbornic Eurochambres 2022.

Pripeti dokumenti:
Infografika

Analiza


2. november 2021
Z MINISTROM VIZJAKOM O POVRAČILU POSREDNIH STROŠKOV EMISIJ KOT KRATKOROČNEM UKREPU ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN ENERGENTOV
Minister Andrej Vizjak in njegovi sodelavci z Ministrstva za okolje in prostor so na sestanku s predstavniki GZS – predsednikom Tiborjem Šimonko, izvršno direktorico Vesno Nahtigal in glavnim ekonomistom GZS Bojanom Ivancem - obravnavali predlog GZS o prerazporeditvi porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. To je po mnenju slovenskega gospodarstva edini način kratkoročnega reševanja drastičnega dviga cen energentov.
22. oktober 2021
GZS NAD SKLEPI VODITELJEV DRŽAV EU GLEDE RASTOČIH CEN ENERGIJE RAZOČARANA
Voditelji držav članic EU so v razpravi o rastočih cenah energije članice EU pozvali, da naj izkoristijo predlagane ukrepe za kratkoročno pomoč najranljivejšim državljanom in podporo evropskim podjetjem. GZS je nad temi sklepi razočarana. Nadaljuje se »kriza političnega odločanja v EU o prehodu na zelene vire energije.«
19. oktober 2021
SREDSTVA IZ SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE EDINI NAČIN ZA REŠEVANJE DRASTIČNEGA DVIGA CEN ENERGENTOV V GOSPODARSTVU
Na izjemen porast cen energentov se predvsem energetsko intenzivna industrija odziva tudi z ukrepi zmanjšanja obsega proizvodnje in zamrznitvijo investicijskih odločitev. Zato je GZS na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovala pobudo glede prerazporeditve porabe sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. Pri tem je pripravila tudi konkreten predlog sheme za najbolj prizadeta podjetja.
14. oktober 2021
IZJEMEN DVIG CEN ENERGENTOV NEPREDSTAVLJIV IZZIV ZA SLOVENSKO INDUSTRIJO
»Gospodarstvo je razočarano nad prepočasnimi odzivi slovenskih in evropskih odločevalcev ter odsotnostjo pravočasnih rešitev, ki bi naslovile izjemen porast cen energentov,« je bil kritičen generalni direktor GZS Aleš Cantarutti. Odnos do resnosti situacije v gospodarstvu je podcenjujoč, saj odločevalci v Bruslju očitno ne razumejo resnosti situacije, v kateri se nahaja v prvi vrsti energetsko intenzivna industrija, nadalje pa tudi vsa ostala industrija.
Video: izjava generalnega direktorja GZS Aleša Cantaruttija


8. oktober 2021
NA SREČANJU GENERALNIH DIREKTORJEV NACIONALNIH ZBORNIC, VČLANJENIH V EUROCHAMBRES, O TRENUTNIH IN PRIHODNJIH IZZIVIH TER INTERNACIONALIZACIJI

Generalni direktor GZS je na srečanju opozoril na problematiko rastočih cene električne energije in plina, s katero se soočamo ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod v EU.
8. oktober 2021
GZS POZVALA VLADO K NUJNEMU UKREPANJU GLEDE ENORMNIH CEN ENERGENTOV

»Smo sredi največje krize v energetiki do zdaj, gre za preživetje – nujne so takojšnje in še bolj sistemske rešitve,« je zapisal predsednik GZS Tibor Šimonka v pozivu vladi. Tako v Sloveniji kot ostalih državah EU so se v zadnjem obdobju cene energentov namreč enormno povečale, posledice občutimo vsi, tako gospodinjstva kot gospodarske družbe, najbolj pa energetsko intenzivna industrija.


 Preberite tudi:


Industrijska politika                     

Stran je bila posodobljena 31. 3. 2022