Novice


Arhiv: Elektronski podpis "ZA" promocijo rabe papirja

Spoštovani!

Predstavniki papirne in papirno predelovalne industrije smo se odločili za promocijo enotnega elektronskega podpisa  "ZA" promocijo rabe papirja, saj uporaba  papirja nikakor ni nekaj slabega, še manj okoljsko spornega.

Papir je material, ki vas spremlja vsak trenutek dneva.
Pomemben je tudi z vidika zapisov mnogih zgodovinskih odkritij, učenja ter kreative.
Čeprav so mu mnogi ob pojavu elektronskih medijev zapisali britek konec, se poraba papirja ne manjša, kljub temu, da na področju grafike njegov delež upada, otaja pa nesporna izbira pri higiensko toaletnem področju, rast pa beleži na področju embalaže.

Papir je biološko razgradljiv, obnovljiv in mogoče ga je reciklirati. V povprečju v Evropi recikliramo kar 71,7% vsega porabljenega papirja.
Papir je trajnosten proizvod narejen iz lesa, ostalih naravnih materialov ter v veliki meri iz starega papirja.
Papir je naraven medij za shranjevanje vaših idej.

Z vidika uvajanja "krožne ekonomije" papirna dejavnost tako že leta odpadni papir zbira in ponovno predela v nov izdelek. Za uporabnika papirja je torej pomembno dejstvo, da
papir po uporabi ločeno odložite in omogočite njegovo recikliranje.

V prilogi vam ponujamo v uporabo elektronski podpis, ki sporoča zgoraj navedena dejstva:

Footnote

Za več informacij, zakaj je potrebno, koristno papir uporabljati ter ločeno odlagati ter zakaj je papir "IN" lahko najdete argumente v naslednjem dopisu, ki vam je dan v uporabo, da z njim seznanite tudi druge:

Dopis


Pripeti dokumenti

Fotogalerija