Novice


Arhiv: Zaključni dogodek KocPI z dnevom odprtih vret in ustvarjalnimi delavnicami za otroke

S koncem avgusta 2015 zaključujemo projekt razvoja Kompetenčnega centra za kadre v papirni industriji, sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v Sloveniji. S projektom KocPI smo, ob odsotnosti formalnega izobraževanja na področju papirništva, pomembno prispevali k razvoju znanj, veščin in kompetenc zaposlenih ter posledično dvigu konkurenčnosti panoge.