Kolektivna pogodba papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Kp pap)


Kolektivna pogodba papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Kp pap)
(KP pap - UL RS 110/13) je bila po dve in polletnem pogajanjih podpisana 17.12.2013.  Vsebina nove KP Pap

Kp pap velja za vsa podjetja v Republiki Sloveniji, ki so registrirana v dejavnosti SKD 17: proizvodnja in predelava papirja. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost je bil s strani ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdan na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije, 6.maja 2014 in objavljen v UL št.35/2014. Sklep o razširjeni veljavnosti KP pap.

Aneks št. 1 (UL RS 52/16)  je bil podpisan 21.julija 2016 in vsebinsko obsega dvig najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih za +3,5 % ter uvaja in finančno ovrednoti jubilejno nagrado delavca za 40 let dela pri delodajalcu.

Aneks št. 2 (UL RS 4/18) je bil podpisan 16. januarja 2018 in predpisuje nove vrednosti najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, ki so 3,5 % višji od prej veljavnih. Aneks je v veljavi od januarja 2018.

Aneks št. 3 (UL RS 2/19) je bil podpisan 18. decembra 2018 in predpisuje nove vrednosti najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, ki so 4 % višji od prej veljavnih. Aneks je v veljavi od januarja 2019.

Aneks št.4 (UL RS 168/20) je bil podpisan 5. novembra 2020 in predpisuje nove vrednosti najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih. Aneks je v veljavi od 1. januarja 2021.

Aneks št. 5 (UL RS 5/22) je bil podpisan 21. decembra 2021 in opredeljuje nove vrednosti najnižjih osnovnih plač, višja povračila za malico ter prevoz na delo. Aneks je v veljavi s 1. januarjem 2022.

Aneks št. 6 (UL RS 156/22) je bil podpisan 23. novembra 2022 in opredeljuje nove vrednosti najnižjih osnovnih plač, višja povračila za malico ter prevoz na delo. Aneks je v veljavi s 1. januarjem 2023.

Aneks št. 7 (UL RS 110/13, 35/14, 52/16, 4/18, 2/19, 168/20, 5/22, 156/22) je bil podpisan 15. novembra 2023 in opredeljuje nove vrednosti najnižjih osnovnih plač, višja povračila za malico ter prevoz na delo. Aneks je v veljavi s 1. januarjem 2024.

 

Podpis nove Kolektivne pogodbe papirne in papirno predelovalne dejavnosti Kp pap (december 2013)

Kolektivna pogodba za papirno in papirno predelovalno dejavnost (KP pap - UL RS 110/13) je bila po dve in polletnem pogajanjih podpisana 17.12.2013.  Vsebina nove KP Pap

Stara panožna kolektivna pogodba je bila odpovedana konec leta 2010, s podaljšanji so določbe stare pogodbe veljale do 1.3.2011. Vse od takrat je bila panoga brez veljavne kolektivne pogodbe.

Papirna in papirno predelovalna dejavnost v Sloveniji, ki zaposluje nekaj manj kot 4000 ljudi, je po svoji sestavi zelo raznolika tako po velikosti podjetij kot izdelkih, ki jih izdelujejo.  Tako smo delodajalci pri pogajanjih izhajali iz dejstva, da z novo panožno kolektivno pogodbo dogovorimo minimum v panogi ter eventuelne nadaljne zadeve prepustimo podjetjem.

Nova panožna kolektivna pogodba papirne in papirnopredelovalne dejavnosti upošteva specifiko panoge in je vsebinsko prilagojena času v katerem deluje panoga, torej omogoča več fleksibilnosti in več vpliva delodajalcev na stroške dela, tudi v smislu več možnosti nagrajevanja uspešnih zaposlenih. S sklenitvijo slednje je težišče dogovorov med delodajalci in sindikati postavljeno na raven podjetij, kar bo omogočilo večjo konkurenčnost in razlikovanje med podjetiji.

Podpisniki nove Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost so:
-na strani delodajalcev: Združenje papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS
                                                 Sekcija za les in papir pri ZDS
- kot predstavniki delavcev: Konfederacija sindikatov Pergam
                                            Sindikat papirne dejavnosti Slovenije.

Obvestilo za javnost
Objave v medijih

  Pripeti dokumenti