Predstavitev panoge

Papirništvo ima v Sloveniji večstoletno tradicijo. V 19. stoletju je bilo nosilec industrializacije (eden prvih parnih strojev), danes pa je gotovo protagonist med industrijskimi panogami na področju uvajanja elementov sonaravne proizvodnje. tak status si zasluži zaradi obnovljivih surovin, naravi prijaznih izdelkov ter sodobnih, avtomatiziranih in ekološko prilagojenih proizvodnih procesov, ki so rezultat dolgoletnega sistematičnega dela.

Papirna in papirno predelovalna dejavnost v Sloveniji šteje 120 podjetij, od tega šest papirnic, kar nas uvršča v vrh EU, in 144 papirno predelovalnih podjetij. V večini gre za mikro podjetja, več kot polovica, sledijo mala, velika in nazadnje srednja podjetja. Panoga skupaj zaposluje že več kot 4.000 zaposlenih. Leta 2021 so prihodki panoge prvič presegli milijardo evrov, dodana vrednost pa je bila skoraj 200 milijonov evrov.