Koristni naslovi


GZS-ZDRUŽENJE  PAPIRNE IN PAPIRNO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 000, 5898 273
Faks: 01/5898 100, 5898 200
E-pošta: papirnistvo@gzs.si

 

ICP - Inštitut za celulozo in papir
Bogišičeva 8
1000 Ljubljana
Telefon: 01 200 28 00
Fax: 426 56 39
E-pošta: icp@icp-lj.si

 

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV PAPIRNIŠTVA
Bogišičeva 8
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01/4259 200
Faks: 01/4265 639