Koristni naslovi


GZS-ZDRUŽENJE  PAPIRNE IN PAPIRNO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 000, 5898 273
E-pošta: papirnistvo@gzs.si

 

ICP - Inštitut za celulozo in papir
Bogišićeva 8
1000 Ljubljana
Telefon: 01/200 28 00
E-pošta: icp@icp-lj.si

 

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV PAPIRNIŠTVA
Bogišićeva 8
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01/200 28 48
E-pošta: ditp@icp-lj.si