Inštitut za Celulozo in papir, je kot vodilni partner v projekt povezal 20 podjetij. Od tega jih 18 prihaja iz panoge, eno podjetje je administrativno – finančni partner v projektu ter Inštitut kot vodilni partner v projektu. Glavni namen projekta je ustanovitev kompetenčnega centra, v okviru katerega bomo lahko izvajali potrebna izobraževanja za zaposlene v panogi.


 

V obdobju 2019-2022 smo s pomočjo neformalnih oblik usposabljanj skrbeli za dvig kompetenc zaposlenih v 35-ih partnerskih podjetij. Skupni interes partnerstva je bil krepitev kompetenc zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanju novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi pri razvoju novih izdelkov in materialov.