Revija PAPIR

Strokovna revija PAPIR izhaja dvakrat letno. Poleg strokovnih člankov obvešča svoje bralce o aktualnih dogajanjih in ostalih zanimivostih v papirni industriji.

Izdajatelji in založniki:
GZS - Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo
DITP - Društvo inženirjev in tehnikov papirništva
ICP - Inštitut za celulozo in papir

Uredništvo revije PAPIR

Glavni urednik: Marko Jagodič
Odgovorna urednica: mag. Petra Prebil Bašin
Uredniki področij: 
- O papirni panogi: mag. Petra Prebil Bašin, Ana Sotlar
- Novice iz papirnic, tiska in tujine: mag. Petra Prebil Bašin, dr. Tea Kapun, Ana Sotlar
- Raziskave in razvoj: dr. Tea Kapun
Drugi člani uredniškega odbora: mag. Mateja Mešl, dr. Klemen Možina, dr. Marjeta Černič, dr. Tjaša Drnovšek, Alenka Ivanuš
Tehnična urednica: Barbara Škrinjar

Koristne povezave

Navodila avtorjem za strokovne članke
Navodila avtorjem prispevkov iz papirnic
Navodila za pripravo reklamnih oglasov

Arhiv revije Papir (ISSN 0350-6614):

JESEN 2021
POMLAD 2021

JESEN 2020
POMLAD 2020

november 2019
junij 2019

november 2018 
junij 2018

november 2017
junij 2017

november 2016
maj 2016

november 2015
junij 2015

november 2014
junij 2014

november 2013
junij 2013

november 2012
junij 2012

november 2011
maj 2011