Novice


Arhiv: Papirna industrija se je na INFORMATIVI 2015 predstavila mladim

Na sejmu Informativa, ki je potekal 23. in 24. januarja 2015 na Gospodarskem Razstavišču, se je že drugič predstavila tudi slovenska papirna in papirno predelovalna panoga. Naša predstavitev na sejmu je bila namenjena mladim in drugi javnosti, ki jih želimo seznaniti z obstojem, predvsem pa dobrim poslovanjem papirne in papirno predelovalne dejavnosti v Sloveniji.


Sejem Informativa je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem, ki se odločajo za nadaljevanje šolanja. Predstavili smo se jim kot "potencialni zaposlovalec", ki sicer spada med tradicionalno industrijo, a je čas krize uspešno prestala in danes spada med najbolj izvozno usmerjene sektorje v Sloveniji.


Mnogi obiskovalci so z začudenjem poslušali našo predstavitev, nevedoč da panoga sploh obstaja ter da dobro posluje in ponuja priložnosti zaposlitve široklem spektru različnih strokovnih kadrov.Naš razstavni prostor je tudi tokrat bil izdelan iz papirnih materialov in predstavljal izdelke, ki jih izdelujejo slovenske papirnice in slovenska papirno predelovalna industrija.

Fotogalerija