Novice


Arhiv: Razpis za nagrado Izjemno zaključno delo s področja papirništva za leto 2014/2015

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so izdelali in uspešno zagovarjali zaključno strokovno nalogo, tematsko vezano na papirništvo v obdobju od 1.10. preteklega leta do 30. 09. tekočega leta.

Prijavo za razpis lahko oddajo kandidati, ki so opravili diplomo 6. ali 7. stopnje, ali zaključili magistrsko ali doktorsko delo. Prijavijo se lahko diplomanti vseh smeri izobraževanja, če je diplomsko delo vsebinsko povezano s papirništvom.

Rok prijave za natečaj je 30. september 2015.

Prijave v obliki 3-stranskega povzetka zaključnega strokovnega dela in navedbo ključnih besed pošljite na: 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije,
Pripis: ZA NAGRADO ZAKLJUČNO DELO
Dimičeva 13,
1000 Ljubljana.

Prijave bo pregledal v ta namen zbran strokovni  odbor in nagrajenca za leto 2015 razglasil na Dnevu slovenskega papirništva 2015, 18. novembra 2015 na Bledu.

Pravilnik o priznanju in nagradi za izjemno zaključno strokovno nalogo
Razpis: Nagrada Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo za izjemno zaključno znanstveno/strokovno delo

Fotogalerija