Novice


Arhiv: PAPIRNA ŠOLA znova v Sloveniji

Združenje za papirno in papirno-predelovalno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije je skupaj z Inštitutom za celulozo in papir (ICP) letos organiziralo 76-urno usposabljanje z naslovom Papirna šola, ki je zaposlenim v papirni industriji omogočilo pridobitev temeljnih strokovnih znanj o procesu proizvodnje papirja. To je pomemben dosežek ob dejstvu, da v Sloveniji že desetletje ni možno nobeno formalno strokovno izobraževanje s področja papirne industrije, slovenske papirnice pa danes spadajo med največje slovenske izvoznike.

Prav kadri in izobraževanje so poleg visokih stroškov energentov v Sloveniji za tradicionlano in hkrati trajnostno usmerjeno papirno industrijo največji izziv tako danes kot za v prihodnje.

Usposabljanje Papirna šola je potekalo v okviru projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji -KocPI, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir, financiran pa je delno tudi iz Evropskega socialnega Sklada .  Kompetenčni center nam omogoča, da se osredotočimo na usposabljanja, ki jih partnerji v projektu (ter je skupno 20, od tega 18 panožnih) prepoznavajo kot ključna in potrebna. Projekt je nujen za vzdrževanje konkurenčnosti papirne in papirno predelovalne industrije v Sloveniji ter predvsem na tujih tržiščih.

Z organizacijo in izpeljavo prve papirne šole si je panoga začrtala temelje za nadaljno nadgradnjo »lastnega« sistema izobraževanja kadrov, saj morajo, kot omenjeno, vse svoje zaposlene dodatno usposobiti za delo v papirni industriji. ICP bo prevzel vlogo organizatorja, koordinatorja in izvajalca izobraževanja v panogi tudi v prihodnje, po poteku projekta v avgustu 2015, in tako uresničeval svoje poslanstvo » postati referenca znanja za papirno industrijo v Sloveniji«. Več o kompetenčnem centru si lahko preberete na www.kocpi.si.

76-urni program "Papirne šole" je vodil predavatelj gospod Stane Antončič, ki zase pravi, da se nerad izpostavlja,  pa vendar je pri svojih slušateljih pustil globok vtis. Poleg strokovnih izzivov, ki jih obvlada tudi iz svoje dolgoletne delovne prakse, si je za cilj postavil predvsem izboljšati komunikacijo med slušatelji programa, ki jo ocenjuje kot ključen problem oz. izziv, ki podjetjem lahko močno izboljša delovne rezultate. 

Več o podelitvi diplom papirne šole

Fotogalerija