Novice


Arhiv: Pri izobraževanju papirniških kadrov se le nekaj premika

                                                                                                                                  

Odkar sta prenehali izobraževati papirničarje in papirniške tehnike Srednja šola tiska in papirja (Srednja medijska in grafična šola) in papirja oziroma Tehnična srednja šola, je papirna panoga poskušala na različne načine izpolniti vrzel v izobraževanju kadrov. V okviru GZS CPU so se v vmesnem času razvili štirje moduli usposabljanja zaposlenih v papirni in papirno predelovalni industriji, vendar so slednji namenjeni pridobitvi osnovnih znanj.

Po vseh teh letih poizkusov in testiranj se nekako vedno bolj uveljavlja usposabljanje, ki jo je pred leti začela Papirnica Vevče, v okviru avstrijskega papirniškega izobraževalnega centra iz Steyermuehla (ABZ). V mesecu novembru lansko leto je zaključila izobraževanje že tretja generacija, tokrat 15 papirničarjev iz  iz treh papirnic (Goričane, Količevo in Vevče), ki so se izobraževali na podlagi dopisnega izobraževanja za papirniške tehnike.

Udeleženci so se od septembra 2010 dalje dvakrat mesečno v popoldanskem času srečevali na predavanjih, kjer so skupaj s strokovnimi predavatelji predelali 16 učnih pisem, ki zajemajo vsa področja papirništva, od surovin, proizvodnje in predelave papirja. V mesecu novembru pa je v omenjenem centru potekalo še praktično izobraževanje v laboratorijih in tehnoloških simulatorjih, ki se je na koncu izteklo v ustna in pisna preverjanja znanja. Udeležence so spremljali tudi mentorji/prevajalci, ki so skrbeli za premagovanje jezikovne bariere. Ob koncu usposabljanja so udeleženci prejeli diplomo »Papier techniker«, kar odgovarja naši izobrazni stopnji »Papirničar«


Za tokratno usposabljanje smo preko GZS – ZPPPI na razpisu Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius) pridobili dotacijo v okviru programa Leonardo da Vinci po programu Vseživljenjsko učenje za usposabljanje slovenskih delavcev v papirništvu. Evropska skupnost podpira pridobivanje znanja na kakovostnih mednarodnih usposabljanjih s ciljem povečati zaposljivost posameznikov in njihovo vključevanje v evropski trg dela. Pridobljena subvencija se je nanašala na izvedbo (stroški potovanja, bivanja in jezikovno/kulturne predpriprave udeležencev) zaključnega enomesečnega usposabljanja v omenjenem centru.
 

Tako iz odgovorov udeležencev v svojih poročilih o izobraževanju (v okviru projekta Leonardo) kakor tudi iz izjav kadrovikov iz tovarn pošiljateljic veje velika naklonjenost tovrstni obliki izobraževanja. Kot posledica te dobre izkušnje potekajo pogovori za naslednji ciklus usposabljanja, ki naj bi se začel letos jeseni in zaključil na spomlad 2014. Ohrabruje dejstvo, da se bo novega ciklusa usposabljanja po dosedanjih dogovorih ponovno udeležilo približno enako število kandidatov kot predhodnega, vendar tokrat iz kar petih slovenskih papirnic.

V smislu kompletiranja celotnega procesa omenjenega usposabljanja si bomo prizadevali za nostrificiranje omenjenih diplom.

Boris Tavčar
Primož Papež

     
 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija