Novice


Arhiv: Emisije v vode in možnosti za zmanjševanje onesnaževanja voda

Posvet »Emisije v vode in možnosti za zmanjševanje onesnaževanja voda«, ki je potekal 19. junija na GZS je bil hkrati tudi zaključna delavnica projekta Cornet, AOP4WATER z delovnim naslovom »Zmanjševanje porabe sveže vode v industriji (z visoko porabo vode) s ponovno uporabo (recikliranjem) odpadnih voda očiščenih z naprednimi oksidacijskimi postopki«.

Udeleženci posveta so se seznanili z zakonodajnimi zahtevami s področja odpadnih voda, izmenjali izkušnje o možnostih zmanjševanja onesnaževanja voda in tehnologijah čiščenja odpadnih voda in inšpekcijskem nadzoru. Na posvetu so bili predstavljeni zaključni rezultati projekta AOP4WATER, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske komisije.

Gradiva:

 

Emisije pri odvajanju odpadnih voda - zakonodajni vidik mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Zmanjševanje porabe sveže vode v industriji  s ponovno uporabo (recikliranjem) očiščenih odpadnih voda – končni rezultati projekta CORNET AOP4WATER dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, UL FGG
Predstavitev nove biološke vodočistilne naprave iz Novega mesta doc. dr. Darko Drev, Inštitut za vode RS
Membranski bioreaktor za čiščenje nitratov iz podtalnice Matjaž Ravnjak, HTZ I.P. d.o.o.
Določevanje hormonskih motilcev v odpadnih vodah papirnih industrij, primerjava različnih čiščenj za odstranjevanje hormonskih motilcev ter potencialna genotoksičnost odpadnih vod papirnih industrij dr. Damjan Balabanič, Inštitut za celulozo in papir
Čiščenje odpadne vode z mešano biomaso alg in bakterij – rezultati projekta CORNET ALBAQUA dr. Janja Zule, Inštitut za celulozo in papir
Čiščenje in dezinfekcija odpadnih vod z vodikovim peroksidom in peroksiocetno kislino Ivan Grčar, Belinka Perkemija, d.o.o.
Uporaba kontinuiranih merilnih sistemov za določanje onesnaženja pitnih in odpadnih vod s spektroskopskimi metodami dr. Andrej Holobar, ECHO d.o.o.
Inšpekcijski nadzor s poudarkom na emisijah v vode Romana Šumak, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje

 

Sporočilo za javnost


Pripeti dokumenti

Fotogalerija