Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Novice


Arhiv: Emisije v vode in možnosti za zmanjševanje onesnaževanja voda, 19.6.2013

 Vabljeni na posvet, z naslovom

Emisije v vode in možnosti za zmanjševanje onesnaževanja voda

ki bo v sredo, 19. junija 2013, ob 10.00 uri
na Gospodarski zbornici Slovenije,
dvorana c, I. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu, na katerem bomo izmenjali izkušnje s področja zmanjševanja onesnaževanja voda in spregovorili o zakonodajnih zahtevah, različnih tehnologijah čiščenja odpadnih voda in inšpekcijskem nadzoru. Na posvetu se boste seznanili z rezultati projekta AOP4WATER, ki poteka v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta za industrijska združenja CORNET. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropske komisije.

Slovenski partnerji v projektu AOP4WATER so se osredotočili na izboljšanje tehnologije čiščenja odpadnih voda iz tekstilne industrije, na podlagi kombinacije naprednih oksidacijskih postopkov (AOP) in optimiziranega biološkega čiščenja. Raziskave partnerjev iz drugih držav pa so potekale v papirni in živilsko predelovalni industriji ter na komunalnih vodah. Tehnologija, ki bo predstavljena, omogoča učinkovito čiščenje odpadnih voda in ponovno uporabo očiščene vode.

Program:   

9:30 – 10:00

Registracija udeležencev

10:00 – 11:45

Emisije pri odvajanju odpadnih voda - zakonodajni vidik

mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Zmanjševanje porabe sveže vode v industriji  s ponovno uporabo (recikliranjem) očiščenih odpadnih voda – končni rezultati projekta CORNET AOP4WATER

dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, UL FGG

Predstavitev nove biološke vodočistilne naprave iz Novega mesta

doc. dr. Darko Drev, Inštitut za vode RS

Membranski bioreaktor za čiščenje nitratov iz podtalnice

Matjaž Ravnjak, HTZ I.P. d.o.o.

11:45 – 12:15

Odmor

12:15 – 14:00

Določevanje hormonskih motilcev v odpadnih vodah papirnih industrij, primerjava različnih čiščenj za odstranjevanje hormonskih motilcev ter potencialna genotoksičnost odpadnih vod papirnih industrij

dr. Damjan Balabanič, Inštitut za celulozo in papir

Čiščenje odpadne vode z mešano biomaso alg in bakterij – rezultati projekta CORNET ALBAQUA

dr. Janja Zule, Inštitut za celulozo in papir

Čiščenje in dezinfekcija odpadnih vod z vodikovim peroksidom in peroksiocetno kislino

Ivan Grčar, Belinka Perkemija, d.o.o.

Uporaba kontinuiranih merilnih sistemov za določanje onesnaženja pitnih in odpadnih vod s spektroskopskimi metodami

dr. Andrej Holobar, ECHO d.o.o

Inšpekcijski nadzor s poudarkom na emisijah v vode

Romana Šumak, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje

Zaključek


Srečanje je namenjeno vsem, ki uvajate nove (alternativne) pristope optimiranja porabe pitne vode in rešitve glede ponovne uporabe odpadnih voda za potrebe industrije z visoko porabo vode (npr. tekstilna, papirna, kemijska, prehrambna, kovinsko predelovalna).

Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno. Obvezna je prijava preko spodnje e-prijavnice.

Vljudno vabljeni!

Služba za varstvo okolja
Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo
Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Fotogalerija