Novice


Arhiv: MEET CHANGE: Izpolnite anketo o starejših in nizko kvalificiranih delavcih

Vabimo vas k sodelovanju v anketi o starejših delavcih (nad 55 let), nekvalificiranih in nizko kvalificiranih delavcih in delavcih z zastarelim znanjem!

Ta anketa je namenjena:  
- podjetjem, ki zaposlujejo delavce iz ene od zgoraj navedenih ciljnih skupin in
- institucijam, ki zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje za eno od zgoraj navedenih ciljnih skupin.

Prosimo, izberite,  na kateri vprašalnik želite odgovoriti:
• za podjetje
 za zavod, ki zagotavlja usposabljanje, izobraževanja in druge možnosti za učenje.

Anketa postavlja vprašanja o starejših delavkah in delavcih, ki so nekvalificirani, nizkokvalificirani ali z zastarelim znanjem. Kot starejše delavke in delavce štejemo zaposlene, ki so dopolnili 55 let starosti.

Vaši odgovori so anonimni.

Ta raziskava se izvaja v okviru projekta MEET spremembe - motiviranje starejših zaposlenih  za usposabljanje in spremembe, ki ga sofinancira Evropska unija.

Hvala za vaše sodelovanje!

Anketa za:

• podjetje
 zavod, ki zagotavlja usposabljanje, izobraževanja in druge možnosti za učenje.

Fotogalerija