Novice


Arhiv: Elektrošok šokiral podjetja, MzIP kljub ekološkemu avtogolu ne popušča

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) nam je v petek končno po dveh mesecih od obljube in samo dan po tiskovni konferenci GZS poslalo dopis v zvezi z našimi zahtevami glede elektrošoka. Gre za nedavni dvig prispevka za OVE in SPTE (za zagotavljanje podpor proizvodnje iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom). Kot je znano, gredo številke v sto tisoče in milijone evrov dodatnih stroškov za podjetja (več v tabeli spodaj).

MzIP je poslal dopis s posameznimi argumenti, še vedno pa nismo prejeli celotne analize. MzIP trdi, da v Energetskem zakonu ni podlage, ki bi omogočala, da bi obremenitve med končnimi odjemalci električne energije prerazporejali. Če bi katero od skupin bistveno razbremenili, bi to po trditvah MzIP pomenilo celo nedovoljeno državno pomoč. MzIP se pri tem med drugim sklicuje na zavezo Slovenije, da bo do leta 2020 zvišala delež obnovljivih virov energije na 25 odstotkov v končni bruto porabi energije.

MzIP še dodaja, da so v pripravi sistemske rešitve (v noveli Energetskega zakona), ki bodo v bodoče razbremenil vse končne odjemalce, saj rešitve predvidevajo druge vire napajanja za to shemo. Obenem bodo nove rešitve omogočile omejitve rasti podporne sheme v posameznem letu. GZS pozdravlja te rešitve, nikakor pa nismo zadovoljni z odzivnostjo MzIP.

MzIP v svojem odgovoru ne omenja ključne informacije, ta pa ja, da je elektrošok posledica fotovoltaičnega sončnega balona, ki ga v Sloveniji že več kot tri leta subvencioniramo, kar je nedvomno državna pomoč. Šlo je celo za neomejeno subvencioniranje, in to obnovljivega vira energije z zelo nizkim izkoristkom. Naj omenimo, da smo cilje glede obnovljivih virov energije, ki jih MzIP omenja v svojem dopisu kot zavezujoče do leta 2020, zaradi nebrzdane rasti na področju fotovoltaike že dosegli, čeprav imamo možnosti investirati v druge oblike obnovljivih virov energije z bistveno višjimi izkoristki in tudi z večjimi multiplikativnimi učinki na druge gospodarske panoge v državi. Slovenija si je na tem področju nedvomno zabila avtogol!
Več >>>:

GZS bo v naslednjih dneh pripravila tudi podroben odgovor na dopis MzIP.

Kalkulator elektrošoka
Za vsa podjetja, ki še ne vedo, kako jih bo prizadel elektrošok, GZS na svoji spletni strani od danes objavlja kalkulator, s katerim si lahko v vsakem podjetju glede na odjemno skupino izračunajo, koliko jih bo stala neodgovornost različnih slovenskih vlad, ki so od leta 2009 dopuščali nebrzdano in pregrešno drago subvencioniranje fotovoltaike in s tem povzročili tako imenovani sončni balon.
Kalkulator elektrošoka >>>.

V tabeli prikazujemo strošek podjetij, ki soglašajo z objavo, iz naslova prispevka za OVE in SPTE s primerjavo lani in ocenjenim stroškom letos.

podjetje

2012

ocena 2013

TALUM, D. D.

3.438.099 €

10.147.067 €

ACRONI, D. O. O.

608.100 €

1.812.100 €

ŠTORE STEEL, D. O. O.*

128.200 €

586.755€ - 2.164.009€

METAL RAVNE, D. O. O.

320.000 €

953.600 €

VIPAP D.D.

241.500 €

784.200 €

REVOZ, D. D.

233.800 €

696.700 €

JULON, D. D.

200.871 €

608.441 €

SALONIT ANHOVO, D. D.

208.700 €

621.900 €

CALCIT, D. O. O.

193.200 €

575.700 €

GORENJE, D.D.

181.100 €

539.700 €

PALOMA, D. D.

172.200 €

513.200 €

LESONIT, D. O. O.

172.100 €

512.900 €

CIMOS D.D.

139.047 €

480.000 €

PAPIRNICA VEVČE, D. O. O.

112.400 €

335.000 €

STEKLARNA HRASTNIK, D. O. O.

69.200 €

206.200 €

ETA CERKNO, D. O. O.

60.600 €

180.600 €

GORIČANE, D. D.

60.200 €

179.400 €

KNAUF INSULATION, D. O. O.

60.090 €

179.100 €

LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.

54.200 €

161.500 €

PREDILNICA LITIJA D. O. O.

45.000 €

134.100 €

PIVOVARNA LAŠKO, D. D.

40.200 €

119.800 €

RADENSKA, D. D.

37.900 €

112.900 €

BELINKA PERKEMIJA, D. O. O.

36.300 €

108.200 €

MAGNETI LJUBLJANA, D. D.

30.518 €

90.900 €

BETI, D. D.

26.100 €

77.800 €

TOSAMA, D. O. O.

22.500 €

67.100 €

TPV, D. D.

20.700 €

61.700 €

GORIŠKE OPEKARNE, D. D.

18.000 €

57.000 €

KOLEKTOR MAGMA, D. O. O.

17.500 €

52.200 €

IGM ZAGORJE, D. O. O.

14.730 €

46.630 €

BREST-POHIŠTVO, D. O. O.

15.300 €

45.600 €

TERMIT, D. D.

13.600 €

40.500 €

LIP BLED, D. O. O.

13.600 €

40.500 €

DONIT TESNIT, d.o.o.

13.100 €

39.000 €

VALKARTON d.o.o.

13.100 €

39.000 €

POLZELA, D. D.

12.600 €

37.500 €

VITAL MESTINJE, d.o.o.

11.500 €

34.300 €

SVEA, D.D., ZAGORJE OB SAVI

9.000 €

26.800 €

INLES, D. D.

8.400 €

25.000 €

CPG, D. D.

7.500 €

22.400 €

MARMOR HOTAVLJE, D. O. O.

7.080 €

21.100 €

DANA, D. O. O.

7.000 €

20.900 €

AKRIPOL, D O. O.

6.300 €

18.800 €

ECOLAB, D.O.O.

3.150 €

9.400 €

HOJA, D. D.

2.600 €

7.700 €

GOSTOL TST, D. D.

2.500 €

7.500 €

ODEJA, D. O. O.

700 €

2.100 €

* odvisno od režima obratovanja
Vir: podjetja.

Fotogalerija