Novice


Arhiv: Slovenski papirničarji vstopili v CEPI - Evropsko konfederacijo proizvajalcev papirja

Slovensko združenje papirne in papirno predelovalne industrije se je z novim letom priključila ostalim članicam EU, Norveški in Švici v CEPI-ju - Evropski konfederaciji proizvajalcev papirne industrije.

Predsednik upravnega odbora Združenja papirne in papirno predelovalne industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) dr. Andro Ocvirk vidi v članstvu veliko priložnost za panogo.

CEPI je lociran v Bruslju in združuje interese, oznanja dosežke ter promovira izdelke evropske papirne industrije. Vizija CEPI- ja je promovirati papirni sektor z določenimi akcijami, s spremljanjem in analiziranjem aktivnosti ter prožiti iniciative na področju proizvodnje, okolja, energije, gozda, recikliranja, finančne politike in konkurenčnosti. Preko CEPI-ja lahko papirna industrija poveča svojo prepoznavnost in deluje usklajeno ter pomembno ukrepa sebi v prid.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija