Novice


Arhiv: Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2016

Mednarodno srečanje slovenskega papirništva 2016 poteka pod naslovom: "Papir- vedno vznemirljiva zgodba"

Papir je (še) vedno del naših življenj, pa čeprav se njegova funkcija skozi čas spreminja. Od medija za zapisovanje informacij, kar je bila v preteklosti glavna vloga papirja, pa do danes, ko se največji delež papirja namenja embalaži. Novi časi in novo potrošniško vedenje ter novi poslovni modeli prinašajo tudi povsem drugačno vlogo papirja v prihodnosti: papir hodi z roko v roki z digitalizacijo in postaja denimo nosilec RFID kod, … A nenazadnje, kadar želimo nekomu sporočiti kaj zares pomembnega, kadar želimo zabeležiti dosežke posameznika ali skleniti pomemben dogovor, je prva izbira vedno papir. Papir je povezan s čustvi – in je zato vedno vznemirljiv.

V sklopu dogodka letos praznujemo 20. Dan slovenskega papirništva s kratkim pregledom dvajsetletnega razvoja.
V 20-letni tradiciji prirejanja dneva papirništva smo se ukvarjali s pomembnimi in zanimivimi tematikami: med prvimi smo opozarjali na okoljsko problematiko, energetiko, nove tehnologije, digitalizacijo in krožno gospodarjenje … Mnoge od teh tem se nas dotikajo (nas »vznemirjajo«) še dandanes.

NOVO letos je "Sekcija za embalažo: Embalaža z dodano vrednostjo", ki je namenjena aktualnim vsebinam v zvezi z embalažo, kot so njen trajnostni vidik, uporaba novih materialov, aktivna in inteligentna embalaža, certificiranje ter zakonodajne zahteve.

Vabljeni!

www.danpapirnistva.si

Fotogalerija