Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Novice


Arhiv: PODELJENE DIPLOME UDELEŽENCEM AKADEMIJE ZA PAPIRNIŠTVO

 

V četrtek, 13.4. 2017 je štirideset udeležencev programa Papirna šola, ki se izvaja v okviru Papirne akademije na Inštitutu za celulozo in papir (ICP) v Ljubljani, prejelo diplome za uspešno opravljen izpit, ki je sledil sklopu 16 programskih modulov. Ti so se izvajali od sredine septembra lani do marca letos enkrat tedensko na dveh lokacijah, šolanje pa je vključevalo tudi obisk vseh šestih slovenskih papirnic, ki so svoje kandidate vključile v izobraževanje.

"Diplomanti", ki so diplome prejeli iz rok direktorjev papirnice, kjer so zaposleni, so bili nad izvedbo in vsebino predavanj navdušeni. Poleg čestitk diplomantom je za celotno izvedbo Papirniške šole še kako zaslužen zbor mentorjev, predavateljev, ki prihajajo prav tako iz vseh slovenskih papirnic in ICP. Ti so opravili veliko delo, saj so pripravili gradiva, predstavitve in izvedli delavnice. 

Akademija za papirništvo je velik,  skupen projekt ICP, Združenja papirne in papirno predelovalne industrije ter vseh šestih papirnic, ki so v projekt vključile tako mentorje, predavatelje kot skupino slušateljev. Gre za prvo fazo sicer obsežno zastavljenih načrtov, ki so odziv na nezavidajočo situacijo glede izobraževanja in kadrov za papirno industrijo v Sloveniji. V Sloveniji namreč ni možno na poklicnem nivoju pridobiti poklica papirničar že od leta 2000, medtem ko papirna panoga raste,  se razvija, je velik izvoznik ter zgled krožnega gospodarjenja v industriji. Prihaja menjava generacij med zaposlenimi v papirnicah in potrebno bo večje število novih zaposlenih, ki jih je potrebno ustrezno izobraziti.

Glede na situacijo se je panoga odločila odpreti vse možnosti za izobraževanje kadra. V teku je tako priprava za vzpostavitev sistema NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija), ki bo udeležencem Papirniške šole po opravljenem izpitu dala tudi mednarodno priznan certifikat o usposobljenosti za  poklic "papirničar".

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  je papirno panogo spoznalo za deficitarno na področju izobraževanja in to dejavnost vključilo tudi v program "uvajanja vajeništva" v Sloveniji. Trenutno smo v fazi pisanja izobraževanega programa, ki se bo v okviru vajeništva delno izvajal na poklicni šoli, delno pri delodajalcu. Podrobnosti še niso znane, je pa v planu, da bi prvi papirniški vajenci lahko pričeli z izobraževanjem septembra 2018.

Več informacij; Petra Prebil Bašin

Fotogalerija