Novice


Arhiv: LETOŠNJA DOBITNICA NAGRADE JE SABINA MEDVEŠEK

Združenje papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS že od leta 2002 podeljuje Nagrado za najboljše zaključno delo s področja papirništva in sorodnih ved za minulo šolsko leto, torej letos 16-ič po vrsti. Nagrada je namenjena vzpodbudi razvojno raziskovalnega dela mladih na tem področju, pa tudi zaposlenih, saj jih mnogo zaključuje študij ob delu.

Nagrajenka za najboljše zaključno nalogo s področja papirništva in sorodnih ved za leto 2016/2017 je Sabina Medvešek, za magistrsko nalogo z naslovom: Vpliv nanokristalinične celuloze na potiskljivost papirja.

Nagrado je prevzela na Mednarodnem srečanju slovenskega papirništva, 22. novembra na Bledu.

V svoji magistrski nalogi, ki jo je nagrajenka napisala pod mentorstrom pr.dr.Raše Urbas in prof.dr. Matjaža Kunaverja, se je Sabina Medvešek posvetila uporabi nanokristalinične celuloze v premazih za papir in preučila njen vpliv na lastnosti papirja, pri čemer je bil poudarek predvsem na vplivu na tiskovne lastnosti papirja. Tematika naloge je zelo izvirna saj se navezuje na trenutno zelo aktualno področje uporabe nanoceluloznih materialov v papirništvu. Spodbudne rezultate magistrske naloge, ki so bili pridobljeni v laboratorijskih pogojih, bo možno sorazmerno enostavno preskusiti tudi v industrijskem procesu. Z vidika uporabe novih materialov ter razvoja novih oziroma izboljšanih izdelkov, vsebina naloge predstavlja pomemben doprinos tako k razvoju podjetja v katerem je nagrajenka zaposlena kot tudi celotne papirniške panoge. Omenjeni razlogi so bili tudi podlaga za podelitev nagrade Združenja papirne in papirno predelovalne industrije.  Nagrajenka je sicer diplomantka NTF, zaposlena najprej v podjetju Muflon, trenutno pa v Radečepapir Nova.

Zaključne naloge strokovna komisija ocenjuje v skladu z veljavnim Pravilnikom na podlagi večih kriterijev: izvirnosti, strokovnosti, uporabnosti, splošnega pomena za panogo, pomena za posamezno podjetje in širši ekonomski in družben pomen.

 

Fotogalerija