Novice


Arhiv: PODPIS ANEKSA št.2 h KPpap

16. januarja 2018 je potekal podpis Aneksa št. 2 h  Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16).

Aneks št.2 h KPpap (UL 4/18) vsebinsko odreja nove vrednosti najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih (NOP), ki so višji od do sedaj veljavnih za +3,5%.
Nove vrednosti veljajo z januarjem 2018.


Podpis Aneksa št.2 h KPpap (z leve): Maja Cedilnik - Predsednica pogajalske skupine delodajalcev na GZS ter podpredsednica Sekcije za papir in les pri ZDS;
Petra Prebil Bašin - po pooblastilu predsednika UO Združenja papirništva pri GZS, Tadeja Gosaka; Jakob Počivavšek - predsednik KSS Pergam in
Nives Hrovat - predsednica Sindikata papirne dejavnosti Slovenije.

Fotogalerija