Novice


Arhiv: PapirniCar na INFORMATIVI

Reportaža

25. in 26. januarja 2019 je v Ljubljani potekal sejem poklicev in izobraževanja Informativa 2019.
Že 11. ponovitev sejma Informativa je bila odlično obiskana in kot ena od novosti na sejmu se je predstavil tudi nov vajeniški izobraževalni program za poklic "papirničar".

Gre za povsem nov, 3-letni formalni izobraževalni program, ki se bo pričel izvajati v šolskem letu 2018/2019 na Srednji poklicni šoli Bežigrad.
“Vajeniška oblika učenja poklica, ki bi jo papirničarji namesto 'vajeništva' raje poimenovali 'učenje na delovnem mestu' se zdi delodajalcem odličen način, kar dokazujejo tudi izkušnje iz tujine. Delodajalec in zaposleni  že v času šolanja ugotovita, ali je sodelovanje obema v interesu. Več o vajeništvu

Na letošnji Informativi se je papirna industrija predstavila kot delodajalec, kot možnost za opravljanje prakse in vajeništva ter kasneje tudi možnost za zaposlitev.
Mladim in njihovim staršem smo povedali, da papirnice in druga papirno predelovalna industrija v Sloveniji odlično posluje, je zelo izvozno usmerjena in okoljsko naravnana in zato perspektivna.

Papirnice zaposlujejo široko paleto tehničnega kadra, od strojnikov, mehatronikov, elektrikarjev, kemikov, kovinarjev... in to tako poklicno kot višje izobražen kader.
Z informativno zloženko smo predajali informacije in promovirali papirno in papirno predelovalno dejavnost, poklice v papirništvu ter papir kot material. Zloženka

Predstavitev poklica papirničar je potekala tokrat "iz prve roke", saj so poklic predstavljali poklicni papirničarji, torej ljudje, ki ta poklic resnično opravljajo. Povedali so, da gre za zanimiv, multidisciplinaren poklic, kjer je veliko možnosti napredovanja in kjer ni nikoli dolgčas.

Utrinki iz Informative: