Novice


Arhiv: "POSTANI CAR - PAPIRNIČAR"

Vajeništvo je zelo uveljavljen način pridobivanja poklica v sosednji Avstriji in Nemčiji, v Sloveniji ga ponovno uvajamo v poklicni izobraževalni sistem od lani. Gre za tripartitno sodelovanje: učenec, delodajalec in šola, pomembno vlogo pa imajo tudi zbornice, ki verificirajo in spremljajo podjetja, da so primerno pripravljena za izvajanje vajeništva.

“Vajeniška oblika učenja poklica, ki bi jo papirničarji namesto 'vajeništva' raje poimenovali 'učenje na delovnem mestu' se zdi delodajalcem odličen način, kar dokazujejo tudi izkušnje iz tujine. Delodajalec in zaposleni  že v času šolanja ugotovita, ali je sodelovanje obema v interesu.
Vajeniški sistem je praktično zasnovan program srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer vsaj 50% časa učenci preživijo neposredno v podjetju, kjer se učijo z delom in že zelo mladi pridobivajo delovne izkušnje, preostali del izobraževalnega programa – tj. splošno-izobraževalne predmete, učenci opravijo v šoli. Vajenci imajo ob sebi mentorje, ki zanje skrbijo in jim v sodelovanju s sodelavci prenašajo specifična znanja in izkušnje.  Raje se tudi učijo, saj teoretično znanje takoj osmislijo na praktičnem delu v podjetjih. Na ta način ustrezneje spoznavajo poklic, za katerega se izobražujejo, rastejo s kolektivom, pridobivajo delovne navade, se naučijo odgovornosti in vztrajnosti ter sodelovanja v timih. Podjetja, ki preko vajeništva aktivno sodelujejo pri izobraževanju in usposabljanju, vzgajajo in »gradijo« mlade tako, da pridobivajo tiste kompetence, ki so na delovnem mestu in na trgu dela najbolj iskane. V času vajeništva delodajalci vajence dobro spoznajo,  kar jim  olajša odločitev glede nadaljnje zaposlitve.

Strokovnjaki iz papirnic so v minulem letu 2017 napisali povsem nov izobraževalni program za »papirničarja«, ki je bil vsebinsko potrjen 22.12.2017. Ta novi, 3-letni formalni izobraževalni program se bo pričel izvajati v šolskem letu 2018/2019 na Srednji poklicni šoli Bežigrad, vajenci pa so dobrodošli v prav vseh šestih slovenskih papirnicah.

Fotogalerija