Novice


Arhiv: Papirna industrija v času korona epidemije

Pandemija COVID-19 se še naprej širi in je povzroča spremembe v vseh porah našega življenja in dela ter se postavila na vrh agende za državljane, podjetja in politiko.
Papirna industrija je kot že velikokrat do sedaj dokazala, da je na krize izjemno odporna, tokratno koronakrizo pa s svojimi izdelki celo pomembno sooblikuje.
Zahvaljujoč predanosti zaposlenih papirna industrija zagotavlja dostop državljanov EU do hrane, zdravil in higienskih izdelkov, ki so seveda v teh razmerah nepogrešljivi.
 

Situacijo je papirna in papirno predelovalna industrija sprejela zelo resno in odgovorno, saj so podjetja  takoj zavzela vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi: tako zaposlenih, prevoznikov kot strank. Varnost je osnova za obratovanje naših podjetij in zagotavljanje nepogrešljivih izdelkov na večinoma B2B trgih. Tesno se sodeluje z drugimi industrijami v vrednostnih verigah, da bi delovali čim bolj kot po navadi in zagotavljali zanesljivost oskrbe za končne porabnike.
Če smo se prve tedne po razglasitvi pandemije ukvarjali predvsem s težavami v logistiki, ki so jih povzročile zapore državnih meja, pa zdaj teh težav ni več. V poletnem času se podjetja bolj ozirajo v negotovo jesen v smislu negotovosti obsega naročil.

Papirni izdelki med nepogrešljivimi
Med najbolj iskanimi izdelki v tem času so papirnati robčki, toaletni papir in ostali papirni higienski izdelki, saj so ključni za izvajanje priporočil nacionalnih vlad in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organization): pogosto je potrebno umivanje rok in pravilno sušenje rok. Papirnate brisačke so v primeru sušenja rok najvarnejša izbira!

Slika: Prodaja toaletnega papirja v Nemčiji konec leta 2019 in začetek 2020

Prodaja toaletnega papirja v Nemčiji se je v času koronakrize potrojila! Žal za Slovenijo ni podatkov!

Vir: Statistični urad Nemčije

Papirna in kartonska embalaža je v teh dneh nepogrešljiva spremljevalka za prevoz in dostavo vseh vrst hrane in farmacevtskih izdelkov, pa tudi povečane spletne prodaje. Na tem segmentu papirnih izdelkov smo odvisni od razpoložljivosti vlaken iz recikliranega papirja. Zaprtje šol širom Evrope in zastoj nekaterih industrij,v verigi vrednosti je povzročil zastoj zbiranja odpadnega papirja in manjko surovin za papirnice, ki kot surovino uporabljajo odpadni papir. 

< Zato poziv lokalnim skupnostim in seveda posameznikom, naj zagotovijo, da se zbiranje papirja in kartonov med krizo nemoteno nadaljuje. V nasprotnem primeru bi pomanjkanje surovin v nekaj tednih lahko pomenilo tudi ustavitev proizvodnje.>

Zaradi nepogrešljivosti določenih papirnih izdelkov pri potrošnikih ter pomembne vloge papirja in papirnih izdelkov  v več pomembnih evropskih vrednostnih verigah se papirni sektor (oznaka NACE 17) upravičeno uvršča med ključne sektorje pri zagotavljanju zdravstvene in druge oskrbe družbe v času krize ter sodeležnik trajnostnega okrevanja evropskega gospodarstva. Nekatere države, ki so oblikovale liste prednostnih sektorjev, so Nace 17 uvrstile na ta seznam.

Nekateri v času krize močno zaznamovani
Žal se v času krize tudi v sektorju proizvodnje in predelave papirja najdejo segmenti, kjer se je povpraševanje praktično ustavilo. Gre predvsem za grafične papirje, saj večina tiskarn stoji, knjige se ne prodajajo, založniki spadajo med najbolj oškodovane sektorje. Nadalje se zaradi množičnega dela od doma močno znižuje prodaja pisarniškega papirja in drugih pisarniških izdelkov iz papirja, specialnih in vrednostnih papirjev.

Velika težava v tem času je že omenjena oskrba z odpadnim papirjem. Zaradi zaprtja šol in vrtcev, tiskarn in omejenega dela trgovin, je oskrba z odpadnim papirjem močno upadla. Pospeševanje ločenega zbiranja v gospodinjstvih in drugje je tako bistvenega pomena, da ne bi prišlo celo do zaustavitev določenih podjetij zaradi pomanjkanja osnovne surovine.

Slovenska proizvodnja papirja v prvem kvartalu nad lansko
Z veseljem lahko ugotovimo, da je šest slovenskih papirnic v prvem letošnjem kvartalu izdelalo 2,2% več papirja kot v enakem obdobju leta 2019. V strukturi proizvedenega papirja je proizvodnja grafičnih papirjev ostala na enakem nivoju kot v enakem lanskem obdobju (+0,4%), proizvodnja tissue papirja se je povečala za 1,4%, segment embalažnih papirjev pa je močnejši glede na lani v prvem kvartalu kar za 3,8%. Vse papirnice, pa tudi večina predelovalcev poroča o povečanem obsegu naročil, a zaradi pomanjkanja odpadnega papirja stoji en papirni stroj. Kljub temu so razmere daleč od idealnih, saj podjetja soočajo z veliko negotovostmi, s povišanimi stroški za varnost in zdravje zaposlenih, z višjimi stroški zavarovanj, transporta in nekaterih surovin. Nekaj ljudi v dejavnosti je na čakanju na delo in nekaj jih koristi odsotnost z dela zaradi višje sile iz razloga varstva šoloobveznih otrok ali  zaustavitve javnega prevoza.

Letna proizvodna statistika negativna
V letu 2019 smo sicer v Evropi izdelali 3% manj papirja kot v letu 2018, skupno 89,5 mio ton papirja. Tudi svetovna proizvodnja papirja naj bi v lanskem letu bila nižja od tiste v letu 2018 za 2%, saj so tudi Kitajska, ZDA, japonska, Koreja in Kanada znižale letno proizvodnjo papirja, medtem ko so v Rusiji, Indiji, Indoneziji ter v Brazilijo zabeležili rast letne proizvodnje papirja. Skupna slovenska proizvodnja papirja v letu 2019 je bila nižja za 1,6% od tiste v letu 2018.

V strukturi proizvedenega papirja v Evropi (CEPI) ni presenečenj; še naprej upada delež grafičnih papirjev (-8% glede na leto prej) in znaša 32,8%, narašča delež embalažnih papirjev , ki predstavljajo kar 54.1% (52,% v letu 2018) medtem ko delež higienskih in gospodinjskih papirjev ostaja okoli 8,5%.

 

 

Pandemija COVID 19 prekrižala načrte
V senci korona virusa je prišlo do spremembe datuma dveh pomembnih dogodkov v slovenski papirni dejavnosti, ki bi zaznamovala letošnji junij:
>> 100- letnice Količevo Kartona, ki bo praznovanje prestavilo na jesenske mesece,
>> premaknila je dokončanje investicije v nov papirni stroj v Palomi. Tik pred razglasitvijo pandemije je papirni stroj iz Italije po zahtevnem transportu z ladjo ter po cesti že prispel v Sladki Vrh, vendar se je demontaža starega in montaža novega stroja časovno zamaknila. »Vsaka stvar je za nekaj dobra«, pravijo, tako da verjamemo, da bo letošnja jesen še kako zanimiva!

Verjamem da je pandemija spremenila še marsikatere načrte v podjetjih…

Zahvala zaposlenim v dejavnosti proizvodnje in predelave papirje
Vodstva podjetij se zahvaljujejo zaposlenim za zaupanje ter zvestobo v času koronakrize, ki so jo z zavzetim delom in prisotnostjo na delu izkazali zaposleni. Vestno in odgovorno so prevzeli predlagane zaščitne in preventivne varnostne ukrepe, nove režime dela ter psihološke obremenitve, ki so v času krize prisotne. Tako velika večina od 180.000 zaposlenih v papirni industriji v Evropi v času krize dela. Tako je tudi v Sloveniji. Hvala vam!

Kaj sledi?
Pričakujemo, da bo izkušnja s korona virusom spodbudila številne spremembe v načinu poslovanja podjetij in družb. Tako je bila tudi Evropska komisija pozvana, naj ponovno pregleda nedavno sprejeto industrijsko strategijo, da bi zagotovila, da bo ostala veljavna in odločna politika za nove industrijske realnosti.

Ta kriza bi lahko bila tudi naša priložnost za preoblikovanje evropskega gospodarstva k krožnemu delovanju in ogljični nevtralnosti še hitreje kot je bilo načrtovano. Zato pa bodo potrebni pravi spodbujevalni ukrepi. Potrebno bo krepiti domače industrijske vrednostne verige in nagrajevanje trajnostnih krožnih poslovnih modelov. Trenutna kriza je pokazala, da globalne verige vrednosti pomenijo globalno odvisnost in visoke stroške prevoza, kar trenutno negativno vpliva na odpornost naših družb pri soočanju s pandemijo zaradi pomanjkanje medicinskih potrebščin.

Obnovljive surovine in recikliranje vlaken, ki izvirajo iz trajnostno oskrbovanih gozdov v Evropi, so naš adut v prihodnje. Ohranjanje gozdov je preventivni ukrep v prihodnosti pred hitrimi izbruhi nalezljivih bolezni, podobnih COVID-19. Znanstveni dokazi kažejo, da so degradacija gozdov in izguba biotske raznovrstnosti, predvsem zaradi urbanizacije in nizke kakovosti kmetijstva po vsem svetu, eden od vzrokov za pandemije, ki bi lahko v prihodnje postale še pogostejše.

CEPI je v imenu papirne industrije pozval EU odločevalce h krepitvi zavedanja pomena gozdov za zdravo podnebje in zdravje ljudi. Razsežnost biološke varnosti in zdravja ljudi je treba vključiti skupaj z ohranjanjem naravnih ekosistemov in trajnostnim gozdom v prenovljeni Zeleni dogovoru EU.

 

 

 

Fotogalerija