Novice


Arhiv: Podpisan aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi papirne in papirno predelovalne dejavnosti

V torek, 23.11.2022, je bil v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije podpisan Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi papirne in papirno predelovalne dejavnosti, ki stopi v veljavo s 1.1.2023.

V aneksu št. 6 smo socialni partnerji najnižje plačne postavke v papirni in papirno predelovalni dejavnosti prilagodili razmeram naraščujočih življenjskih stroškov. Najnižje osnovne plače v dejavnosti (NOP-i) se tako dvigajo za 7 %, nadomestilo za prehrano pa po novem znaša najmanj 6 € na dan oziroma 0,75 € na uro. Prav tako se je zvišalo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 70% cene najcenejšega javnega prevoza, kadar delodajalec plača povračilo stroškov javnega prevoza in v višini 0,16 EUR/km, kadar delodajalec plača povračilo stroškov lastnega prevoza.

 

Papirna in papirno predelovalna panoga v letošnjih razmerah energetske krize  preživlja eno najtežjih obdobij v zgodovini, še posebej velja to za energetsko intenzivne papirnice. Kljub temu se tudi delodajalci zavedamo splošnih gospodarskih razmer in povišanja  vseh življenjskih stroškov, zato so določene prilagoditve nujno potrebne. Spremembo plačnega modela smo pogajalci začasno prenesli v prihodnje leto, ko bodo znani tako rezultati poslovanja 2022, sistemska pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina za leto 2023 ter tudi aktualna višina minimalne plače za leto 2023. Nov plačni model torej ostaja cilj v naši dejavnosti za prihodnje leto.

 

Fotogalerija