Novice


Arhiv: CBAM mehanizem je v veljavo stopil s 1.10.2023

Mehanizem prilagajanja mejnih vrednosti ogljika (CBAM) je del svežnja Evropske unije (EU) "Fit for 55" in se nanaša na načrt EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. CBAM je podporni mehanizem, ki zagotavlja, da učinkovitost ukrepov EU za zmanjšanje emisij ni ogrožena. CBAM bo uradno začel veljati 1. oktobra (sporočilo za javnost). Uveden bo postopoma, tako da bodo podjetja lahko prešla nanj. V prehodnem obdobju bo CBAM veljal le za uvoz cementa, železa, jekla, aluminija, gnojil, električne energije in vodika. Uvozniki tega blaga iz EU bodo morali poročati o obsegu uvoza in sivih emisijah toplogrednih plinov, nastalih med proizvodnjo, vendar jim v tej fazi ne bo treba izvajati nobenih finančnih prilagoditev. Medtem ko morajo uvozniki zbrati podatke za četrto četrtletje leta 2023, morajo prvo poročilo predložiti šele 31. januarja 2024. Da bi uvoznikom iz EU in podjetjem zunaj države pomagali pri praktičnem izvajanju novih pravil, bo od 1. oktobra na voljo nov prehodni register CBAM, ki bo uvoznikom pomagal pri pripravi teh izračunov in poročanju o njih. Za pomoč podjetjem bo Komisija od začetka prehodnega obdobja postopoma zagotavljala tudi podrobna pisna navodila, spletno gradivo za usposabljanje in spletne seminarje ter informativne liste za posamezne sektorje. Več informacij o CBAM je na voljo na naslednji povezavi: Sistem prilagajanja mejnim vrednostim ogljika.

Fotogalerija