Memorandum slovenske papirne in papirno predelovalne industrije


Memorandum slovenske papirne in papirno predelovalne industrije je temelj delovanja Združenja Papirne in papirno predelovalne industrije.

Papirna panoga je vzorčen primer trajnostnega razvoja v industriji.

Bogata tradicija je rezultat stalnega proaktivnega ravnanja. Ker menimo, da so bila naša dosedanja dolgoletna sistematična prizadevanja in investiranja v zaprtje snovnih krogotokov, v učinkovitejšo rabo surovin in energije, v zmanjšane emisij v vodo in zrak ter v izobraževanje kadrov spregledana, da je razvoj in izboljševanje procesov nikoli končana zgodba in da si zaradi trajnostnega značaja panoge zaslužimo pozornost ustvarjalcev ekonomskega okolja, smo pripravili Memorandum slovenske papirne in papirno predelovalne industrije.