Naloge


 • vzpodbujanje in podpora vsem akcijam, ki članicam izboljšujejo ekonomski položaj,
 • spremljanje pogojev gospodarjenja in obveščanje članic,
 • spremljanje zakonodaje in drugih normativnih aktov, pomembnih za področje papirne in predelovalne industrije,
 • sodelovanje z vladnimi in nevladnimi inštitucijami,
 • pridobivanje in distribucija informacij o ponudbi članic domačim in tujim partnerjem,
 • spodbujanje in izvajanje promocijskih aktivnosti,
 • pridobivanje in spremljanje podatkov o gibanjih na svetovnih trgih,
 • sodelovanje pri opredeljevanju vseh oblik izobraževanja,
 • spremljanje in podpiranje dejavnosti s področja varstva okolja,
 • podpiranje in povezovanje strokovnjakov s področja varstva pri delu
 • sodelovanje z ustreznimi institucijami na področju standardizacije
 • zastopanje interesov članic na razvojno-raziskovalnem področju in financiranje skupnih RR nalog
 • delovanje v zvezi z oblikovanjem Kolektivne pogodbe dejavnosti.