Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Organi združenja

 Na 1. seju Upravnega odbora v mandatnem obdobju 2019 do 2022, dne 16.5.2019 so bili na osnovi rezultata volitev
potrjeni naslednji člani in vodstvo združenja:

Upravni odbor:

 • Leopold Povše, Radeče papir Nova d.o.o., predsednik
 • Andrej Repinc, Lepenka trgovina d.o.o., podpredsednik
 • Jožica Stegne, Vipap Videm Krško d.d., podpredsednica
 • Maja Cedilnik, Nova Kuverta d.o.o.
 • Marko Jagodič, Papirnica Vevče proizvodnja d.o.o.
 • Bernarda Brezec Krajc, Eurobox d.o.o.
 • Saša Ciglar, Goričane d.d.    
 • Petra Bandelj Pečar, Pelar d.o.o.
 • Anica Kanalec Prešeren, Atum Tolmin d.o.o.
 • mag. Mateja Mešl, Inštitut za celulozo in papir
 • Sara Nataša Hartner,  Paloma d.d.

   

Predsedstvo:

 • Leopold Povše, Radeče Papir Nova d.o.o.      
 • Andrej Repinc, lepenka trgovina d.o.o.
 • Jožica Stegne, Vipap Videm Krško d.d.