Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Organi združenja

 Na 1. seju Upravnega odbora v mandatnem obdobju 2019 do 2022, dne 16.5.2019 so bili na osnovi rezultata volitev
potrjeni naslednji člani in vodstvo združenja:

Upravni odbor:

  • Leopold Povše, Radeče papir Nova d.o.o., predsednik
  • Petr Domin, Vipap Videm Krško d.d.,
  • Maja Cedilnik, Nova Kuverta d.o.o.
  • Marko Jagodič, Papirnica Vevče proizvodnja d.o.o.
  • Bernarda Brezec Krajc, Eurobox d.o.o.
  • Saša Ciglar, Goričane d.d.    
  • Petra Bandelj Pečar, Pelar d.o.o.
  • Anica Kanalec Prešeren, Atum Tolmin d.o.o.
  • mag. Mateja Mešl, Inštitut za celulozo in papir
  • Sara Nataša Hartner,  Paloma d.d.