Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Sekcije, strokovni odbori in komisije


  1. Odbor za promocijo papirništva
  2. Odbor za okolje- varstveno problematiko
  3. Komisija za izobraževanje
  4. Komisija za varstvo pri delu
  5. Pogajalska skupina za PKP