Dan slovenskega papirništva

Dan slovenskega papirništva, ki poteka v sklopu Mednarodnega srečanja slovenskega papirništva, je tradicionalno osrednje panožno strokovno srečanje, na katerem predstavimo podatke in aktualna dogajanja v papirništvu doma in v tujini, konjunkturna gibanja, investicijske dejavnosti, okoljske in razvojne problematike, ter druge teme, ki so za panogo velikega pomena.

Prireditve se udeležujejo gospodarstveniki in strokovnjaki iz Slovenije in tujine, ki so neposredno ali posredno povezani s papirno in papirno predelovalno industrijo.

> Več informacij <