Pošlji mi pismo

Pobuda Pošlji mi pismo si prizadeva za uveljavitev pravice potrošnikov, da lahko sami izberejo, v kakšni obliki bodo prejemali pomembne informacije, kot so npr. računi, obvestila, davčna napoved, volilni obrazci ter različna druga pisanja. S pobudo želimo  zagotoviti način obveščanja, ki je prijazen do uporabnika in nikogar ne izključuje. Izbira, ali bo potrošnik  obveščen digitalno ali na klasičen način, na papirju, mora biti v celoti na strani potrošnika. In ta izbira ne sme vplivati na dodatne stroške.

Slovenija je le ena izmed držav, ki se je s pobudo »Pošlji mi pismo« priključila vseevropskemu gibanju (Keep Me Posted EU), ki se je začelo v Veliki Britaniji (Keep Me Posted UK).

Evropska pobuda si prizadeva osveščati evropske institucije, da imajo nekateri državljani EU v primerjavi z drugimi manjše pravice oziroma ugodnosti glede prejemanja informacij v želeni obliki. Cilj pobude je prav vsem državljanom omogočiti možnosti obveščanja v skladu z njihovimi željami.

Zaobljuba
· Pozvali bomo slovenske ustanove, organizacije, društva, politike in odločevalce, da zagotovijo pravice posameznika, ki jih zagovarja pobuda Pošlji mi pismo.
· Vsem, ki to želijo, omogočiti, da pomembne informacije prejmejo na papirju kot del standardne ponudbe.
· Preprečiti kakršno koli zapostavljanje ali kaznovanje državljanov, ki želijo biti obveščeni v fizični obliki, in sicer

→ brez doplačila;
→ brez omejevanja obveščanja;
→ brez težav pri menjavi načina prejemanja obvestil.

Pošiljanje obvestil na papirju ni potrebno le takrat, ko se državljani s tem strinjajo in podpišejo soglasje.