Novice


Arhiv: Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam na območju Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2014-2015

 

GZS - Zbornica osrednjeslovenske nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM INOVACIJAM NA OBMOČJU GZS – ZBORNICE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2014-2015

1. Kriteriji za prijavo
 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Zbornice osrednjeslovenske regije (v nadaljevanju GZS ZOR).

Območje, ki ga s svojim delovanjem pokriva GZS ZOR, obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Mestna občina Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Za podelitev priznanja se upoštevajo inovacije, ki izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije in inovacije, ki so uspešno uporabljene v praksi največ dve leti pred letom, ki ga zajema razpis GZS ZOR ( v letu 2012 in naprej).

2. Prijava na razpis

2.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

2.1.1.       Ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;

2.1.2       Naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po kriterijih, ki so opisani v 8.členu priloženega pravilnika:

  • Inventivnost
  • Gospodarski rezultati
  • Trajnostni vidik

2.1.3.       slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

2.1.4.       stopnja realizacije inovacije

2.2. Splošna določila za prijave

   1. Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)

   2. Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.

   3. O predlogih bo odločala Ocenjevalna komisja (v nadlajevanju komisija), ki jo imenuje Upravni odbor GZS ZOR.

  4. Inovacijske prijave, ki bodo pomanjkljive ali ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo komisija v roku 7 dni pozvala k ustrezni dopolnitvi, oziroma vrnila prijavo prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa. Komisija lahko neustrezne inovacijske prijave zavrne z ustrezno utemeljitvijo.

   5. Ocenjevalna komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila:

       a. zlata

       b. srebrna

       c. bronasta priznanja (plakete z listino)

       d. diplome.

  6. Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS ZOR.

  7. Prijave pošljite na naslov GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 17.aprila 2015 (velja poštni žig z datumom 17.4.2015).

  8. Prijavitelji lahko osebno oddajo prijave na sedežu GZS Zbornice osrednjeslovenske regije, na naslovu: GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, 9.nadstropje, najkasneje do petka, 17.4.2015, do 14.00 ure.

 

Dodatne  informacije:
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije
Tel.: 01 5898-174, 01 5898-177
 

Razpisna dokumentacija (Pravilnik o podeljevanju priznanj in diplom inovacijam na območju GZS Zbornice osrednjeslovenske regije s prilogama 1 in Prijavnim obrazcem) je v priponkah.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.