Novice


Arhiv: Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam na območju Zbornice osrednjeslovenske regije za leto 2013

Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije, ki se je po sklepu UO z dne 14.09.2011 preimenovala iz Območne zbornice Ljubljana, nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. S tem namenom objavljamo


RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN DIPLOM INOVACIJAM NA OBMOČJU GZS – ZBORNICE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE ZA LETO 2013

1. 
 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Zbornice osrednjeslovenske regije ( v nadaljevanju GZS ZOR ).

Območje, ki ga s svojim delovanjem pokriva GZS ZOR, obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Mestna občina Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Za podelitev priznanja se upoštevajo inovacije, ki izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije in inovacije, ki so uspešno uporabljene v praksi največ dve leti pred letom, ki ga zajema razpis GZS ZOR.

2.

2.1. Prijava na razpis mora vsebovati:

2.1.1.       Ime in priimek in popolni naslov inovatorja oz. gospodarske družbe, podjetja ali ustanove, v kateri je zaposlen;

2.1.2       Naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu, za katero je objavljen razpis z navedbo značilnosti po kriterijih, ki so opisani v 8.členu priloženega pravilnika:

K1. Inventivnost

K2.  Gospodarski rezultati

K3.Trajnostni vidik

2.1.3.       slike, načrte in opis prijavljene inovacije;

2.1.4.       stopnja realizacije inovacije

2.2. Splošna določila za prijave

2.2.1.       Inovacijske prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)
 

2.2.2.       Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.
 

3.       Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2.1, bo ocenjevalna komisija GZS ZOR (v nadaljevanju ocenjevalna komisija) vrnila prijaviteljem v roku 14 dni po izteku razpisa, z rokom 7 dni za ustrezno dopolnitev.
 

4.       O predlogih bo odločala ocenjevalna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor GZS ZOR. Ocenjevalna komisija bo na podlagi sprejetega pravilnika in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij podelila zlata, srebrna in bronasta priznanja (plakete z listino) ter diplome.

5.       Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS ZOR.

6.       Prijave se pošljejo na naslov GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10.04.2014.

Dodatne  informacije:
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije
Tel.: 01 5898-174
 

Razpisna dokumentacija (Pravilnik o podeljevanju priznanj in diplom inovacijam na območju GZS Zbornice osrednjeslovenske regije s prilogama 1 in Prijavnim obrazcem) je v priponkah.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.