Novice


Arhiv: Delavnica Kako najenostavneje izpolniti zakonodajne zahteve glede promocije zdravja na delovnem mestu?

KAKO NAJENOSTAVNEJE IZPOLNITI ZAKONODAJNE ZAHTEVE

GLEDE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

Vljudno vas vabimo na brezplačno delavnico, s katero želimo podjetjem pomagati kar najhitreje in najenostavneje izpolniti zakonodajne zahteve glede promocije zdravja na delovnem mestu. Izvedeli boste tudi več o smernicah, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje in slišali priporočila za delodajalce. Delavnica je namenjena v prvi vrsti mikro in malim podjetjem s področja kemijske industrija (= kemija, farmacija, predelava plastičnih mas in gume) in kovinsko predelovalne industrije.

Kdaj in kje: 16.1.2014 od 12.00 do 16h, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana D - medetaža 4/5; brezplačno parkiranje do zasedbe mest v prvi kleti stavbe GZS ali na zunanjem parkirišču za stavbo GZS;

Prijave: obvezne prijave s priloženo prijavnico sprejemamo na naslovu zki@gzs.si najkasneje do 10.1.2014 oziroma do zasedbe mest; informacije: 01 5898257 – Žiga Lampe

Udeleženci delavnice bodo dobili tudi podporna gradiva v pomoč, pripripravi ocene stanja in izvedbe načrta aktivnosti za promocijo zdravja pri delu. Tako bo delodajalec izpolnil obveznosti iz 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, še bolj pomembno pa je, da bodo učinki teh ukrepov in priporočil postopoma vplivali na zmanjšanje število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih. Statistika kaže, da prav zardi bolniške odsotnosti gospodarstvo izgublja veliko sredstev, to pa slabi podjetja in celotno družbo, obratno pa je dokazano, da se vlaganje v krepitev zdravja še kako izplača.

Veselimo se vaše udeležbe na delavnici in vas lepo pozdravljamo!

Projekt ZRNO ZDRAVJA IN ZDRAVI NA KVADRAT sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Osnutek programa delavnice je v prilogi, prijavnica pa v posebni priponki.


OSNUTEK PROGRAMA:

 

 

Točka

Izvajalec

1.

Pozdravni nagovor

Mojca Gobec, direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

2.

Pomoč podjetjem preko projekta Zdravi na kvadrat

Darja Boštjančič, direktorica GZS-Združenja kemijske industrije

3.

Izzivi 2014 – povabilo k predstavitvam inovativnih rešitev za zdravje pri delu

Marta Turk, direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije

4.

Pravni vidiki promocije zdravja na delovnem mestu - kaj to je in kaj to ni

mag. Borut Brezovar, pravni strokovnjak

5

Promocije zdravja na delovnem mestu:

-koristi za podjetja, zaposlene in družbo,

-nove smernice Ministrstva za zdravje.

Predstavnik Ministrstva za zdravje

Odmor

6

Delavnica: kako najenostavneje z notranjimi viri izdelamo oceno stanja in izvedeni načrt aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu po meri in zmožnostih podjetja

mag. Borut Brezovar

7

Nadzor nad izvajanjem zakonskih določb glede promocije zdravja na delovnem mestu 

Predstavnik Inšpektorata RS za delo (še ni potrjeno)

8

Razprava

 

9

Obstoječi brezplačni preventivni in terapevtski programi za krepitev zdravja (program CINDI)

Predstavnik Inštituta za varovanje zdravja

10

Razprava in zaključki

 

 

Pri točki 6 bodo poleg praktičnih usmeritev predvidoma na razpolago podporna gradiva,s pomočjo katerih bodo predstavniki podjetij deloma že na delavnici, deloma pa kasneje v podjetju izdelali oziroma izboljšali oceno stanja ter načrt promocije zdravja pri delu po meri in zmožnostih svojega podjetja.

OPOMBA:

Projekta »Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat« in »Zrno zdravja« sta na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.